Op donderdag 16 maart ontving de gemeente een melding over een dumping van drugsafval in het buitengebied. Er bleek een flinke berg drugsafval van een hennepkwekerij gedumpt aan de Voorste Zeedijk in Vlijmen. Het afval wordt, na onderzoek door de politie, opgeruimd door de buitendienst van de gemeente Heusden. Heb jij iets verdachts gezien? Meld je dan bij de politie of gemeente! 

Met enige regelmaat wordt er afval van hennepkwekerijen gedumpt in het buitengebied van onze mooie gemeente. Dit keer was het raak aan de Voorste Zeedijk in Vlijmen. Burgemeester Willemijn van Hees geeft aan: ‘’Het dumpen van drugsafval is een hardnekkig probleem. Het is slecht voor het milieu en onze inwoners draaien indirect op voor de kosten. Dat willen we natuurlijk niet! Zie jij in het buitengebied bijvoorbeeld een verdachte situatie met een voertuig dan kun je dit altijd melden bij de politie. Noteer dan ook het kenteken! Wie weet kunnen we deze criminelen dan gericht aanpakken en de kosten verhalen. Zo zorgen we samen voor een veilige en schone gemeente!’

Toezicht in het buitengebied

Het buitengebied kent allerlei problemen die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. Strafbare feiten vinden er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, wildcrossers, stroperij of afval verbranden. Om dit soort misstanden aan te pakken is er goed toezicht nodig. De Brabantse samenwerkingsvorm ‘Samen Sterk in Brabant’ (SSiB) verzorgt de toezicht en handhaving in het Brabantse buitengebied. In deze brede samenwerkingsvorm werken gemeenten, provincie, terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven samen. Door de inzet van deze ‘groene’ boa’s op het gebied van toezicht, handhaving, opsporing en door actieve netwerkopbouw willen we de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant bewaken en verbeteren.

Melden helpt!

De rol van inwoners en ondernemers is ontzettend belangrijk bij het bestrijden van criminaliteit! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken en de destructieve gevolgen voorkomen. Inwoners en ondernemers kunnen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij de politie. Dit kan via het telefoonnummer 0900 8844 of bij spoed op 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meldingen worden altijd serieus genomen en uitgezocht!