Aandacht voor huisvesting en werkomstandigheden arbeidsmigranten 

Arbeidsmigranten worden steeds belangrijker voor Nederlandse bedrijven. Zonder hen zouden veel bedrijven niet kunnen bestaan. Tegelijkertijd worden deze medewerkers niet altijd goed gehuisvest en betaald door de arbeidsbemiddelaars. Vele instanties hebben hiervoor al lange tijd aandacht. In de afgelopen weken zijn in Oost-Brabant integrale controles uitgevoerd.  

Het ging om integrale controles op 75 locaties in de regio, van huisvesting tot 
werkplekken. De netwerkpartners in Oost-Brabant werken samen om erop toe te zien 
dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt én dat de leefomgeving veilig is en blijft. Wanneer vermoedens bestaan dat deze zaken in het geding zijn, treden ze hier gezamenlijk tegen op. Aan de integrale controles namen 18 gemeenten, vijf bestuurlijke integrale interventieteams en Politie Oost-Brabant deel.  Hierbij sloten ook de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan. De regionale arbeidsinspecties droegen bij door te controleren op ‘Eerlijk en veilig werk’. Naast het controleren van woon- en werkomstandigheden, stonden de controles ook in het teken van bewustwording bij zowel arbeidsmigranten als toezichthouders.  

>> lees hier het hele bericht van Taskforce RIEC Brabant-Zeeland