Ondermijning in Heusden

We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente, maar kijken niet weg voor criminaliteit. In Heusden werken we hard aan het bestrijden hiervan. Het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met verschillende partners zoals de Politie, het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM), Woonveste, Baanbrekers en omliggende gemeenten.

Het aanpakken van criminaliteit kunnen wij niet alleen. De hulp van inwoners en ondernemers is onmisbaar. Het afgelopen jaar heeft de gemeente 32 meldingen ontvangen via de website www.nietwegkijken.nl. Deze meldingen liepen uiteen van vermoedens van drugspanden, uitkeringsfraude, verdachte situaties en overlast. Via Meld Misdaad Anoniem hebben we 46 meldingen ontvangen van een vermoeden van criminele activiteiten. Door het opvolgen van de meldingen is bijvoorbeeld in een woning harddrugs aangetroffen door de politie en is een hennepkwekerij opgerold.

Alle resultaten vind je ook in onderstaande infographic. Klik hier om de vergrote versie te bekijken.

Resultaten
In totaal zijn er veertien drugspanden in 2021 gesloten en heeft één eigenaar een waarschuwing ontvangen. In tien panden is softdrugs aangetroffen zoals een hennepplantage of -drogerij. In vijf panden trof de politie harddrugs aan. De kosten voor het opruimen van afval van 15 drugsdumpingen in de openbare ruimte bedragen dit jaar (vanaf 1 juli 2021) 3000 euro. Burgemeester Willemijn van Hees geeft aan: ‘’Het dumpen van drugsafval is een hardnekkig probleem. Het is slecht voor het milieu en onze inwoners draaien indirect op voor de kosten. Dat willen we natuurlijk niet! Zie jij in het buitengebied bijvoorbeeld een verdachte situatie met een voertuig dan kun je dit altijd melden bij de politie. Zo zorgen we samen voor een veilige en schone gemeente!’’

Ook hebben er integrale controles plaats gevonden gericht op garageboxen. De resultaten hiervan lees je via deze link. Zijn er verschillende controles geweest op bedrijventerreinen en het buitengebied. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van illegale bewoning, de Opiumwet, milieuwetgeving en brandveiligheid en andere zaken. Zo werden dit jaar bijvoorbeeld 1600 namaakvelgen aangetroffen door de politie in een loods in Heesbeen. De waarde van de inbeslaggenomen velgen wordt geschat op minimaal 300.000 euro. Dit is een voorbeeld van ondermijning waar je misschien niet zo snel aan denkt. Samen met partners is de gemeente ook in gesprek geweest met verhuurders van loodsen en vrijkomende agrarische bebouwing. Het doel was om verhuurders te informeren over de mogelijke gevaren die zij lopen wanneer zij niet op de hoogte zijn van hun huurders en hun bezigheden. De gemeente constateerde dat veel verhuurders hun zaakjes goed op orde hebben.

Week van de veiligheid
In oktober vond de ‘Week van de veiligheid’ plaats. Tijdens deze week heeft de gemeente geprobeerd om  inwoners meer bewust te maken van de signalen die kunnen wijzen op drugscriminaliteit. Zo stond bijvoorbeeld de ‘Bijtende Bende’ bus op het Plein in Vlijmen. Hier kregen bezoekers tips en uitleg over hoe je drugscriminaliteit kunt herkennen.

“Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk! Zij zijn de ogen en oren in de wijk, maar ook in het buitengebied van onze gemeente. Maak je bijvoorbeeld een wandeling of fietstocht en zie je een verdachte situatie? Meld dit dan! Met de oplettende blik van onze inwoners en ondernemers kunnen we samen de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Het maken van een (anonieme) melding kan echt het verschil maken! Ook dit jaar zijn er acties geweest op diverse meldingen die tot een resultaat hebben geleid”, aldus burgemeester Willemijn van Hees.

Datagedreven onderzoek
De gemeente Heusden bestrijdt ondermijning met verschillende partners zoals het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM). In dit team werken allerlei partners samen om overlast en ondermijning tegen te gaan. Steeds meer interventies en acties worden op basis van (data-)analyses voorbereid. Eind 2021 is er gestart met het analyseren van de autobranche in de gemeente. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2022 afgerond. ‘’Voor de gemeente zijn er meerdere signalen om onderzoek te doen naar deze branche. In de gemeente staan er maar liefst 188 ‘autobedrijven’ geregistreerd. Bij verschillende bedrijven lijkt de voorraad nauwelijks te wisselen en is er weinig aanloop. Dat willen we graag onderzoeken.’’ Aldus de burgemeester. Het afgelopen jaar heeft de gemeente, in samenwerking met het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC), een analyse gemaakt van de garageboxen in de gemeente en vermoedens van spookwoningen. Op basis van indicatoren zijn de meest riscovolle locaties in beeld gebracht en is hier een actie op gehouden.

Meld verdachte situaties
Heb je vermoedens van criminele activiteiten of verdachte situaties? Meld het bij de politie via 0900-8844 of met spoed via het landelijke alarmnummer 112. Wil je een melding bij de gemeente maken? Doe dit dan (anoniem) via www.heusden.nl/nietwegkijken. Wil je bij een onafhankelijk instantie anoniem een melding maken? Doe dit dan via het digitale meldformulier van Meld Misdaad Anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000.