In gesprek over drugs(gebruik) op festivalterrein

Overheden en festivalbranche werken samen om drugs(gebruik) minder normaal te maken

Hoe gaan we om met het feit dat drugs(gebruik) steeds normaler wordt? Hoe kunnen we hier samen in optrekken; overheden, professionals, jongeren en ouders? Het waren enkele gespreksonderwerpen tijdens het netwerkevent ‘Skip die trip’ dat op 3 juni plaatsvond op het festivalterrein van Harmony of Hardcore en 7th Sunday.

Terwijl honderden festivalbouwers de laatste hand legden aan het enorme festivalterrein in Erp (gemeente Meierijstad) verzamelden burgemeesters, wethouders, bestuurders en medewerkers van politie, GGD-en, Novadic-Kentron, ministerie, provincie en gemeenten zich in de tent bij het grote hoofdpodium. Een inspirerende locatie passend bij dé centrale vraag van de middag; hoe komt het dat drugsgebruik (onder jongeren) steeds normaler wordt en wat kunnen we hier aan doen?

Ervaringen uit de praktijk
Aan de hand van enkele sprekers en een paneldiscussie met daarin ouders, jongeren, politie, de verslavingskunde en de gemeente, werd hierover het gesprek met elkaar gevoerd. Ook gaf de organisator van het festival, Par-T Events, een uitgebreide rondleiding over het festivalterrein. Onderweg vertelden professionals uit de verslavingskunde (Unity), de beveiliging (Holland Sercurity Group) en de medische ondersteuning (Event Medical Services) wat zij doen als er sprake is van drugs(gebruik).

Wat is er precies aan de hand?
Tijdens het netwerkevent werd verder ook vooruitgeblikt op de resultaten van de monitor ‘Trippen of Skippen?’. De resultaten van deze monitor zijn ongeveer half juli bekend en geven belangrijke informatie over het gebruik (welk middel, de hoeveelheid en wie), welk gedrag van invloed is op (niet) gebruiken en wat de norm over drugs is. Aan dit onderzoek deden ruim 11.000 jongeren uit Oost-Brabant mee.

Samenwerking
De middag op het festivalterrein werd afgesloten met een belangrijke conclusie: “Het denormaliseren van drugs is niet ‘één, twee, drie’ voor elkaar. Dat vergt een lange adem én een hele goede samenwerking. Tussen overheden, professionals en iedereen die belangrijk is in de directe omgeving van de jongeren. Maar vooral ook met de jongeren zelf! Met het regioproject ‘Skip die trip’ is in deze samenwerking alvast een hele mooie en belangrijke stap gezet.

Regioproject ‘Skip die trip’
In het regioproject ‘Skip die trip’ hebben 32 gemeenten uit Oost-Brabant, Novadic-Kentron, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant Zuidoost hun krachten gebundeld om (drugs)gebruik minder normaal te maken. Het project bestaat uit drie pijlers: Onderzoek, Communicatie & Educatie en Beleid. Op deze verschillende onderdelen wordt samengewerkt met partners als de politie, OM, de veiligheidsregio, de provincie, festivalorganisatoren en ouders en jongeren.