Op woensdag 9 november heeft het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM), de gemeente Heusden, de politie en de douane een integrale bestuurlijke controle gehouden in ongeveer 54 garageboxen in de gemeente Heusden. Er zijn geen ernstige overtredingen ontdekt.

Anonieme melding maken

Reden om te controleren
In 2021 werden er in de gemeente ongeveer 150 garageboxen gecontroleerd. Toen werden tijdens verschillende zoekacties verschillende overtredingen geconstateerd in diverse garageboxen. Bijvoorbeeld de vondst van een professionele en in-werking-zijnde hennepkwekerij, 56 kilo aan illegaal vuurwerk in één box en 3 boxen met materialen voor het opzetten van hennepkwekerijen.

Burgemeester Van Hees: “In de gemeente Heusden zijn meer dan 1000 garageboxen. Dat we vorig jaar bij de controle van een klein gedeelte al meerdere overtredingen constateerden was een belangrijke reden om dit onderzoek voort te zetten. Tijdens de controle zijn er geen ernstige overtredingen ontdekt. Dat is op zich een positief beeld, dit kan betekenen dat het intensief controleren van garageboxen zijn vruchten afwerpt.” De burgemeester roept desondanks vooral iedereen op om verdachte situaties te melden.

Melden helpt!
Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Inwoners en ondernemers kunnen signalen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij de politie of gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 0900 8844 of bij spoed op 112. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl of klik op de knop hierboven. Meldingen worden altijd serieus genomen en uitgezocht.

Niet wegkijken!
In Heusden werken we met verschillende partners hard aan het bestrijden van criminaliteit. Hierbij gaat het niet alléén om de misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners. Door samen te werken in het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) staan de deelnemende overheden sterker. Daardoor kunnen zij inwoners en ondernemers beter helpen om criminelen, letterlijk, buiten de deur te houden. De gemeenten Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad maken onderdeel uit van het interventieteam. De samenwerkende partners zijn ontzettend blij met (anonieme) meldingen die zij ontvangen want samen werken we aan een veiliger Heusden!