Monumenten verduurzamen

Energiebesparende maatregelen toepassen bij monumentale panden is soms een uitdaging. De meeste monumenten zijn niet gebouwd naar hedendaagse normen van duurzaamheid. Toch zijn er volop mogelijkheden om te verkennen waarbij verduurzaming hand in hand gaat met het behoud van cultuurhistorische waarden van de woning. Ook zijn er aantrekkelijke subsidies.

Per 1 januari 2024 is het verduurzamen van monumenten meegenomen in de subsidieregelingen van de Rijksoverheid. Zowel de eigenaren van Rijksmonumenten als van gemeentelijke monumenten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Deze aanpassing is mede mogelijk gemaakt dankzij de lobby van het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten en de inzet van de werkgroep Duurzaamheid van de FGM.

Zowel de DUMAVA, subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed als de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) is aangepast vanaf 01-01-2024. In beide regelingen zijn alle type monumenten toegevoegd in de omschrijving en zijn lagere isolatiewaarden opgenomen als eis en zelfs voor glas een lager aantal m2. Ook voor- en achterzetbeglazing gaat onder de regeling vallen. Beide regelingen gelden voor isolatiewerkzaamheden vanaf 31-12-2022 (dus met terugwerkende werking voor 2023).

Voor meer informatie, kijk op: ISDE - voor monumenteigenaren (rvo.nl)

Er is online veel informatie te vinden over het verduurzamen van monumenten. Neem eens een kijkje op onderstaande websites: 

Laatst bijgewerkt op: 05-02-2024