Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Het college heeft besloten om deel te nemen aan het landelijk convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het college vindt het belangrijk dat er minder fossiele brandstoffen gebruikt worden op bouwplaatsen en plekken waar aan infrastructuur wordt gewerkt. Door mee te doen aan het convenant, benadrukt het college dit. Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen doen mee aan het convenant. Door samen te werken kunnen marktpartijen op langere termijn investeren in duurzamere mobiele werktuigen. Om dit te stimuleren heeft de Rijksoverheid geld beschikbaar gesteld. Dit geld is voor overheden en uitvoerders van opdrachten en is bedoeld om de hogere kosten (deels) te vergoeden.

Laatst bijgewerkt op: 21-06-2024