Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Welkom bij gemeente Heusden


welkom

Nieuws

 • Begroting 2016

  09 oktober 2015

  De begroting 2016 wordt in de raadsvergadering van 12 november 2015 behandeld. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u hier de begroting online inzien. Lees verder

 • Aankondiging openbare informatievergaderingen

  07 oktober 2015

  Op dinsdag 13 oktober, woensdag 14 oktober en donderdag 15 oktober vergaderen de raadsleden van Heusden in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten alle dagen om 19.30 uur. U bent van harte welkom!
  Lees verder

 • Omleiding Spoorlaan Drunen door werkzaamheden aan het Shell tankstation

  07 oktober 2015

  Het Shell tankstation aan de Spoorlaan in Drunen wordt verbouwd. Om aan de overkapping te werken wordt zaterdag 10 oktober van 7.00 uur tot 16.00 uur het verkeer op de Spoorlaan omgeleid via het terrein van het tankstation. Hier wordt ook een tijdelijke bushalte ingericht. Lees verder

 • Duurzame wandeling door Geerpark in Vlijmen

  06 oktober 2015

  Tijdens de Dag van de Duurzaamheid lopen vrijdag 9 oktober 60 kinderen van basisschool Vijfhoeven in Vlijmen een groene wandeltocht door Geerpark. Onder begeleiding van natuurgidsen van IVN Brabant speuren de kinderen naar de vele duurzame plekken in deze nieuwe wijk omringd door water en natuur. Zo komen ze langs de boomgaard met fruitbomen in het toekomstige park, de waterslinger, de moestuin waar de bewoners samen tuinieren en de woningen met zonnepanelen op het dak. Lees verder

 • Inkoop Wmo en jeugdhulp 2016 van start

  30 september 2015

  Op 1 oktober 2015 is de inkoop Wmo en Jeugdhulp 2016 van start gegaan. Alle gecontracteerde en geïnteresseerde zorgaanbieders die zich bij de gemeente hebben gemeld, zijn geïnformeerd over de nieuwe voorwaarden en tarieven. Deze aanbieders zijn nu vrij om te beslissen of zij een raamovereenkomst willen sluiten met de gemeente Heusden. Lees verder

 • Veteranendag 2015

  01 oktober 2015

  Traditiegetrouw organiseert onze gemeente jaarlijks de Veteranendag. Dit jaar wordt daaraan een andere invulling gegeven door aan te sluiten bij een mooi programma dat onze buurgemeente ‘s-Hertogenbosch voor de eigen veteranen, die uit Vught en ook voor de Heusdense veteranen heeft opgezet. De Veteranendag vindt plaats op dinsdag 27 oktober 2015. Lees verder

 • Opvang vluchtelingen in Mariënkroon verlengd

  30 september 2015

  Het COA en de gemeente Heusden hebben in goed overleg met Mariënkroon besloten om het verblijf van de huidige groep jongeren op de opvanglocatie te verlengen tot in totaal twee weken. Tegelijkertijd worden de jongeren de komende weken in groepjes overgeplaatst naar reguliere opvang. Vandaag is de eerste groep van zo’n 20 jongeren vertrokken naar reguliere opvang. Lees verder

 • Commissie bezwaarschriften

  30 september 2015

  De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op dinsdagmiddag 6 oktober 2015 hoorzittingen. Er vinden drie hoorzitting plaats. Tijdens deze zittingen worden de bezwaren behandeld, gericht tegen: Lees verder

 • Canadalaan neemt initiatief

  30 september 2015

  De inwoners van de Canadalaan in Drunen nemen het heft in eigen handen. Zij hebben zelf het initiatief genomen om de straat leuker te maken voor alle buurtbewoners. “Ons doel is om van het veld in onze straat een plek te maken waar kinderen kunnen spelen en ook ouderen elkaar kunnen ontmoeten,” aldus Esther, een van de initiatiefnemers van dit project. Of hoe zij het zelf noemen ‘Case Canadees’. Anneke en Esther uit de Canadalaan vertellen samen trots hun verhaal.
  Lees verder

 • Inzameling bladafval

  30 september 2015

  Zoals elk jaar worden in de herfstperiode op meerdere plaatsen binnen de bebouwde kom locaties (bladkorf of laadplaats) ingericht om blad te verzamelen. Hier kunt u gevallen bladeren van gemeentelijke bomen deponeren. De bladkorven worden vanaf 12 oktober 2015 geplaatst. Lees verder

 • Open dag Brandweerpost Heusden

  29 september 2015

  Altijd al een keertje binnen willen kijken in de brandweerkazerne in Heusden?
  Op zaterdag 3 oktober heeft u de kans. De brandweerpost de deuren wagenwijd open van 14:00 tot 17:00 uur.
  Lees verder

 • Locatiewijziging informatieavond Oostelijke Langstraat 30 september

  29 september 2015

  Wilt u meer weten over de op- en afritten a59? Woensdag 30 september a.s. vindt een informatieavond plaats over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) in Nieuwkuijk. De locatie voor deze inloopbijeenkomst is gewijzigd in Café D’n Bork, Nieuwkuijksestraat 139 te Nieuwkuijk. De locatie is gewijzigd omdat op de oorspronkelijke locatie in de Mariënkroon in Nieuwkuijk noodopvang voor vluchtelingen is gehuisvest. Lees verder

 • 44 nieuwe vluchtelingen worden tijdelijk opgevangen bij Mariënkroon

  30 september 2015

  Vanmiddag komen opnieuw vluchtelingen voor tijdelijke crisisnoodopvang naar Abdij Mariënkroon. De groep bestaat uit 44 jongens met de leeftijd van 15 tot 18 jaar. In totaal biedt de gemeente nu 118 vluchtelingen noodopvang bij Abdij Mariënkroon. De vluchtelingen stromen zo spoedig mogelijk door naar reguliere opvanglocaties buiten de gemeente. Lees verder

 • 74 vluchtelingen worden tijdelijk opgevangen bij Marienkroon

  30 september 2015

  Het Centraal orgaan Opvang asielzoekers (COA) heeft het aanbod van de gemeente Heusden geaccepteerd voor kortdurende crisisnoodopvang van 74 vluchtelingen. De gemeente vangt vanaf vanavond de komende drie dagen 74 vluchtelingen op in Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar waaronder ongeveer 15 meisjes. De vluchtelingen stromen zo spoedig mogelijk door naar reguliere opvanglocaties buiten de gemeente. Lees verder

 • Heusden biedt hulp aan

  27 september 2015

  De toestroom van vluchtelingen is op dit moment groter dan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in bestaande locaties kan opvangen. Gemeenten in heel Nederland verlenen daarom bijstand in de vorm van vluchtelingenopvang. Lees verder

 • Gezonde financiele toekomst voor Heusden

  18 september 2015

  Het college heeft deze week een meer dan sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Hiermee heeft de gemeente Heusden een degelijke financiële basis en een buffer om financiële onzekerheden zoals in de zorg op te vangen. Lees verder

 • Op watersafari in 't Vlijmens Ven

  18 september 2015

  Wist je dat er in het Vlijmens Ven water van een uitzonderlijke kwaliteit opborrelt? Dat kwelwater vormt een bron van bijzonder leven in het gebied. Lees verder

 • Heb jij ideeën om de jeugdhulp te verbeteren?

  09 september 2015

  Denk, deel en doe mee in het innovatienetwerk. Lees verder

 • Ouder-kind sporten start in september!

  26 augustus 2015

  Kom sporten in groepsverband tijdens de training van je kind(eren).
  In samenwerking met sportcentrum Total Fit, korfbalvereniging NDZW, voetbalvereniging Vlijmense Boys, balletschool Studio Max en hockeyvereniging VMHC gaat Stichting de Schroef voor het tweede jaar van start met een nieuwe manier van sporten binnen de gemeente Heusden!
  Lees verder

 • Werkzaamheden in Vlijmen Noord

  25 september 2015

  Bij stortbuien komt er water op straat te staan in Vlijmen Noord en dat zorgt voor problemen. De gemeente en het waterschap willen wateroverlast verhelpen en voorkomen. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in de wijk. Lees verder

 • Twaalf lintjes in Heusden

  24 april 2015

  Burgemeester Jan Hamming heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen twaalf inwoners van de gemeente Heusden mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Deze inwoners van Heusden zijn allen benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat zij zich zonder eigen belang of financieel gewin hebben ingezet voor de lokale samenleving. Lees verder

Meer nieuws kunt u hier vinden

Uitgelicht


Zoeken