Door het indienen van een zienswijze of inspraakreactie kun je jouw mening geven over een ontwerpbesluit van de gemeente. Jouw mening wordt betrokken bij het definitieve besluit.

Zienswijze of inspraakreactie indienen (DigiD)

Zienswijze of inspraakreactie indienen (EHerkenning)

Bij sommige besluiten vinden we het belangrijk dat je als burger of organisatie vooraf je mening kunt geven. Het college neemt dan eerst een ontwerpbesluit. Dit ontwerpbesluit maken we bekend op de website officielebekendmakingen.nl en op de informatiepagina Nu & Morgen. Ook staan de bekendmakingen op onze website. In de bekendmaking staat wie er een zienswijze of inspraakreactie kan indienen en binnen welke termijn. 

> Ga naar de bekendmakingen

Je kunt een zienswijze of inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen. Schriftelijk kan op twee manieren:

  1. Gebruik de knop bovenaan de pagina. Je logt dan meteen in met DigiD. Je kunt de behandeling en het besluit op de zienswijze volgen via ‘Mijn Loket’. Organisaties met EHerkenning kunnen gebruik maken van de knop EHerkenning.
     
  2. Stuur een brief naar de gemeente. Zet hierin in ieder geval je naam en adres, geef aan tegen welk besluit je een zienswijze of inspraakreactie indient en zet je handtekening eronder. Het adres van de gemeente is Postbus 41, 5250 AA Vlijmen.

Voor een mondelinge zienswijze neem je contact op met de behandelend ambtenaar.