Waarmerken kopie of afschrift

Je kunt een afschrift laten waarmerken aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen.

Wij werken 's middags alléén op afspraak. In de schoolvakanties werken wij de hele dag alleen op afspraak.

Wat waarmerkt de gemeente wel

  • reisdocumenten

  • rijbewijzen

  • contracten

  • verklaringen

Wat waarmerkt de gemeente niet

  • diploma's

  • getuigschriften

  • documenten met een kerkelijke inslag

Voor het waarmerken van een diploma kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Je kunt je diploma ook laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ga daarvoor naar de website van het DUO.

  • Het originele document.
  • Een geldig legitimatiebewijs.

Het waarmerken van een document kost € 7,40.

Je betaalt de kosten voor het waarmerken aan de balie. Je kunt bij ons pinnen.

Laatst bijgewerkt op: 12-07-2024