Vuurwerk verkopen en afsteken

De gemeente ziet erop toe dat u alleen legaal (consumenten)vuurwerk kunt (ver)kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Tevens handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

Vuurwerk afsteken

  • Je mag vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
  • Op andere tijden is het verboden consumentenvuurwerk af te steken. Alleen geprofessionaliseerde bedrijven mogen dat.
  1. Voor de verkoop van vuurwerk moet je een aanvraagformulier ingevuld aan de gemeente sturen of afgeven. De formulieren zijn bij de gemeente verkrijgbaar.

  2. Voor het melden van de opslag tot 10.000 kilo consumentenvuurwerk kun je het beste contact opnemen met de gemeente.

  3. Sla je 10.000 kilo of meer op aan consumentenvuurwerk, ga dan naar het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om deze aan te vragen.

  4. Houd er rekening mee dat als je vuurwerk zelf importeer je een erkenning moet hebben van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om dit te mogen doen.

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn

  • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn.
  • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
  • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
  • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Al het vuurwerk dat niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, is illegaal vuurwerk. Het is verboden illegaal vuurwerk te (ver)kopen of afsteken.

Er is veel illegaal vuurwerk in de handel. Dit vuurwerk voldoet vaak niet aan de veiligheidseisen en er kunnen ingrediƫnten in zitten die in het legale vuurwerk niet voorkomen, bijvoorbeeld cadmium. Dit is een giftige, niet afbreekbare stof. Koop daarom altijd vuurwerk bij een winkelier met een geldige vergunning. Deze winkeliers zijn te herkennen aan een biljet in de etalage met de tekst: Verkoop vuurwerk, roken en open vuur verboden.