Vuurwerk verkopen en afsteken

De gemeente handhaaft de regels voor het verkopen en afsteken van vuurwerk. Die regels staan in het Vuurwerkbesluit. Daarin staat bijvoorbeeld dat consumentenvuurwerk alleen mag worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur van het daaropvolgende jaar

>> Vuurwerkbesluit

In de Algemene Plaatselijke Verordening (afdeling 10 "Consumentenvuurwerk") staan verder de lokale regels voor vuurwerk en carbid.

>> Algemene Plaatselijke Verordening 2021

Consumenten mogen vuurwerk kopen bij winkels met een vuurwerkvergunning op 29, 30 en 31 december. De Rijksoverheid heeft hier meer informatie over.

>> Wat moet ik weten als ik vuurwerk koop?