Verblijf in Nederland, tijdelijk

Heeft u een familielid, vriend of kennis die tijdelijk naar Nederland wil komen? Als deze persoon of personen geen Europese nationaliteit hebben en weinig geld beschikbaar hebben om van te leven, moet u garant staan voor de eventuele kosten die de persoon tijdens het verblijf in Nederland maakt. Dit heet een bewijs van garantstelling.

 1. De betreffende persoon of personen hebben ieder minder dan € 34,- per dag om van te leven. Hebben ze meer, dan hoeft u niet garant te staan.
 2. Uzelf moet tenminste € 1.501,80 bruto,- per maand verdienen (exclusief vakantiegeld) om garant te kunnen staan.
 3. Het verblijf in Nederland van de betreffende persoon mag maximaal 90 dagen duren.


 1. U vult een formulier in dat u kunt vinden op de website van de Rijksoverheid en u ondertekent dit formulier.

 2. De gemeente moet uw handtekening daarna legaliseren (zoek voor de procedure van legalisatie dit product in deze productencatalogus op).

 3. U stuurt het formulier (met een aantal documenten) naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar uw gast vandaan komt.

 4. De betreffende persoon moet dan mogelijk een visum aanvragen (dat verschilt per land van herkomst).

U dient het formulier te ondertekenen in aanwezigheid van de ambtenaar.

Het ingevulde bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking en verder

u als werknemer

 1. kopie van uw arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt.
 2. kopie van de 3 laatste loonstrookjes.
 3. Kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart).

u als ondernemer

 1. recent uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 2. uw meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst.
 3. een recente winstrekening en verliesrekening, waaruit blijkt wat uw nettowinst is.

Als u het komend half jaar korter dan 4 maanden verblijft in Nederland of anderszins een relatie met Nederland heeft, kunt u zich laten in schrijven in het register niet ingezetenen (RNI).

Dit geldt onder meer voor Nederlanders die:

 • hun pensioen genieten in het buitenland
 • voor langere tijd in het buitenland werken
 • in het buitenland wonen (zoals België of Duitsland), maar in Nederland werken
 • in het buitenland wonen, maar nog regelmatig naar Nederland komen

Ook buitenlanders die tijdelijk in Nederland wonen en/of werken kunnen zich laten inschrijven.

Overigens kunnen ook andere instanties als de Belastingdienst verzoeken u te laten inschrijven in het RNI.