Terras of uitstalling exploiteren

Voor het houden van een terras of uitstalling is een vergunning nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Van een uitstalling is sprake als iemand goederen op of aan de weg aanbiedt.

Terrasvergunning aanvagen met E-herkenning

Terrasvergunning aanvragen met DigiD

  • Als een terras of uitstalling zich aan (dus ook op eigen terrein) of op de openbare weg bevindt, is een vergunning nodig (tenzij dit geregeld is in de exploitatievergunning).
  • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, dient vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning.

De gemeente kan een vergunning weigeren als

  • Het gebruik schade toebrengt aan de weg of gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
  • Het gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  • Het gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning vereist.

Je kunt een vergunning schriftelijk via het aanvraagformulier. Als je tijdig over een vergunning wilt beschikken, dan moet je deze ruim voor aanvang van het seizoen aanvragen. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, vraagt zij de politie en de brandweer om advies.

  • Een schets van de gewenste situatie (inclusief maten).
  • De periode van openstelling.
  • De tijden van openstelling.

De kosten voor het aanvragen van deze vergunning bedragen € 33,90.

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat je een terrasvergunning aanvraagt. Zo kun je de aanvraag kansrijker maken door de specifieke wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

 

Laatst bijgewerkt op: 14-05-2024