Rioolheffing

Voor het gebruik van de gemeentelijke riolering betaal je rioolheffing. De meeste huishoudens betalen een tarief van € 240,24. Voor alle overige tarieven kun je hieronder de verordening rioolheffing 2024 raadplegen.

> Verordening rioolheffing 2024

Deze heffing betaal je aan waterleidingbedrijf Brabant Water. Op de jaarafrekening van Brabant Water worden voor de gemeentelijke heffingen codes gebruikt.  Zie onderstaand link voor de verklaring van de codes en de daarbij behorende bedragen. Heb je een laag inkomen en ben je daardoor niet in staat om de rioolheffing te betalen dan kun je kwijtschelding aanvragen.

Verklaring van de codes en de daarbij behorende bedragen 2024
Verklaring van de codes en de daarbij behorende bedragen 2023
> Meer informatie over kwijtschelding

Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland ben je geen rioolheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op de verhuisdatum. Let op: Je moet je wel bij Brabant Water afmelden als gebruiker van het pand, zodat zij een eindafrekening kunnen opmaken. Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de heffingsaanslag, Je ontvangt van Brabant Water wel een eindafrekening van je oude adres.

Als je het niet eens bent met de aanslag, dan kun je hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt je aan de gemeente Heusden, ter attentie van de heffingsambtenaar. De gemeente beoordeelt vervolgens je bezwaar.

Heb je vragen over de nota of jaarafrekening of een andere vraag, kijk dan op de website van Brabant Water bij veel gestelde vragen of bel met de klantenservice van Brabant Water (073) 683 80 00.

Sinds 1 januari 2012 betaal je aan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) Waterschapsheffingen. Voor vragen over deze waterschapsheffingen kun je contact opnemen met BSOB via telefoonnummer 088-55 10 000. E-mailen kan ook: info@bs-ob.nl

> Naar de website van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Laatst bijgewerkt op: 02-01-2024