Rioolaansluiting aanvragen

Is je woning niet aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf de perceelgrens op het openbare rioolstelsel.

Rioolaansluiting aanvragen (DigiD)

Rioolaansluiting aanvragen (EHerkenning)

Voordat een woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet de rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.
Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Als je een gescheiden stelsel hebt, heb je een dubbele aansluiting nodig, voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.

  1. Een situatieschets.
  2. Een verklaring over de aard van het stelsel (gescheiden of gecombineerd).

Het tarief voor een rioolaansluiting bedraagt € 1.486,00 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Bij een gescheiden rioolstelsel (aparte inzamelleidingen voor vuilwater en voor regenwater) worden twee rioolaansluitingen in rekening gebracht. Het tarief is niet verschuldigd voor de eerste aansluiting per perceel in nieuwe exploitatiegebieden.

Voor bedrijfsmatige lozingen, drainage-aansluitingen en nieuwe panden die worden aangesloten op de drukriolering worden de kosten op basis van voorcalculatie in rekening gebracht. Hierbij geldt tevens een minimumtarief van € 1.486,00.

Laatst bijgewerkt op: 26-02-2024