Reclame-uitingen plaatsen

Wil je een reclamebord of spandoek plaatsen om een evenement of activiteit aan te kondigen?

Vraag dan hier een vergunning aan. 

Voor reclame die je permanent plaatst bij een bedrijfspand of woning heb je wellicht een omgevingsvergunning nodig.

Reclamevergunning voor bepaalde tijd aanvragen (EHerkenning)

Reclamevergunning voor bepaalde tijd aanvragen (DigiD)

Aankondigingen zijn toegestaan voor:

  • lokale activiteiten en evenementen, zowel niet-commercieel als commercieel;

  • regionale evenementen waarbij een groot deel van de deelnemers of bezoekers afkomstig is uit de gemeente;

  • goede doelen en voorlichtingscampagnes.

De activiteiten of evenementen moeten van incidentele en tijdelijke aard zijn. Plaatsing van de aankondigingen (maximaal 25 stuks) mag voor de duur van maximaal 10 dagen.

Aan de vergunning worden diverse voorwaarden verbonden om de verkeersveiligheid te waarborgen en verrommeling van het straatbeeld te voorkomen.

Aankondigingen in de vesting Heusden zijn niet toegestaan in verband met de verkeersveiligheid (smalle straten) en ter bescherming van het historische karakter.

Er zijn geen vrije plakplaatsen beschikbaar. Het aanplakken van aankondigingen op straatmeubilair is niet toegestaan.

Voor meer informatie over de regels kun je ook het beleid voor tijdelijke aankondigingen raadplegen.

De leges voor de vergunning bedragen € 40,00.

Laatst bijgewerkt op: 14-05-2024