Parkeervergunning

Vanaf 1 december 2023 is het mogelijk om uw parkeervergunning voor 2024 aan te vragen.
Voor vragen neem contact op met het Klant Contact Centrum via 073-5131789.

  Parkeervergunning Heusden aanvragen / wijzigen

  Parkeervergunning Heusden aanvragen / wijzigen (Bedrijven)

  In de vesting Heusden heb je 24 uur per dag en 7 dagen in de week een parkeervergunning nodig als je wilt parkeren op de volgende parkeerterreinen en wegvakken:

  • Burchtplein (ook betaald parkeren) 
  • Demer (deels)
  • Drietrompetterstraat en omgeving
  • Gasthuisstraat
  • Lombardstraat
  • Molenstraat
  • Nieuwstraat
  • Oude Herptsche Poort
  • Putterstraat (deels)
  • Ridderstraat
  • Roomsche Kerkstraat
  • Schapenbrugstraat
  • Stadshaven
  • Wal
  • Wijksestraat
  • Zustersteeg

  Aanvraag door bewoners
  Voor de aanvraag van een parkeervergunning moet je de volgende documenten bij de hand hebben:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • een kopie van het kentekenbewijs, deel 1b (voorheen deel 2);

  Aanvraag door ondernemers
  Voor de aanvraag van een parkeervergunning moet je de volgende documenten bij de hand hebben:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • een kopie van het kentekenbewijs;
  • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (het bedrijf moet gevestigd zijn in vesting Heusden;
  • een verklaring dat de vergunning bestemd is voor gebruik van de betreffende onderneming bij extra vergunningaanvraag.

  Er worden maximaal 2 bedrijfsvergunningen afgegeven. De tweede bedrijfsvergunning wordt alleen verleend als het duidelijk is dat het motorvoertuig een magazijnfunctie vervult of als blijkt dat de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor het uitoefenen van de bedrijfsvoering.

  Parkeervergunning ambulante diensten en onderhoudsdiensten
  Je kunt een tijdelijke parkeervergunning aanvragen als je een beroep uitoefent waarbij het motorvoertuig wordt gehanteerd bij het verrichten van herstel-, onderhouds- of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden, en als dit motorvoertuig voor het uitvoeren van die werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de betreffende locatie noodzakelijk is. Je hoeft daarbij niet gevestigd te zijn in de vesting Heusden.

  Als je de parkeervergunning wilt overschrijven op een andere auto, dan kun je tegen betaling een nieuwe parkeervergunning aanvragen. Bij wijziging van de parkeervergunning moet je de oude parkeervergunning inleveren.

  De parkeervergunning is geldig per kalenderjaar. In 2024 gelden de volgende tarieven:

  Parkeervergunning voor inwoners31,20 euro
  Parkeervergunning voor een bedrijf60,90 euro
  Parkeervergunning wijzigen8,50 euro
  Laatst bijgewerkt op: 01-12-2023