Nederlanderschap, bewijs

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente waaruit de Nederlandse nationaliteit blijkt. Het bevat je naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Met dit bewijs kun je de Nederlandse identiteit aantonen.

Aanvraag bij de balie

Als je een bewijs van Nederlanderschap aanvraagt bij de balie van het gemeentehuis in Vlijmen heb je een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee.

Schriftelijke aanvraag

Stuur een brief naar de gemeente (het Klant Contact Centrum) met:

 1. de reden van de aanvraag.
 2. je handtekening:.
 3. een kopie van een geldige legitimatiebewijs.

Machtiging

In het geval van een machtiging moet de gemachtigde meerderjarig zijn. Je stuurt een brief naar de gemeente (het Klant Contact Centrum) met:

 1. je toestemming tot machtiging.
 2. de reden van je aanvraag.
 3. je handtekening en die van de gemachtigde.
 4. je(kopie van een) geldig legitimatiebewijs en van je gemachtigde.
 1. je toestemming tot machtiging.
 2. de reden van je aanvraag.
 3. je handtekening en die van de gemachtigde.
 4. een (kopie) van een geldig legitimatiebewijs en van je gemachtigde.

Het Nederlandse paspoort volstaat niet altijd als officieel bewijs van nationaliteit. Een Nederlands paspoort is geen officieel bewijs van nationaliteit, omdat een paspoort eventueel onrechtmatig verkregen kan zijn.

In de praktijk blijkt dat veel instanties een paspoort wel accepteren als bewijs van de Nederlandse nationaliteit.

De leges voor een bewijs van Nederlanderschap bedragen 9,80 euro.

Je kunt bij ons pinnen.

Heb je het bewijs nodig voor een instantie in het buitenland dan kunt je een meertalig exemplaar aanvragen.

Laatst bijgewerkt op: 02-01-2023