Leerlingenvervoer

Ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind van en naar school. Wanneer uw kind naar het speciaal (basis)onderwijs gaat, staat deze school meestal niet om de hoek. Het kan dan zijn dat u in aanmerking komt voor de regeling leerlingenvervoer. Via deze regeling biedt de gemeente een helpende hand in het vervoer van uw kind tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school, die voor uw kind, toegankelijk is. 

De regeling leerlingenvervoer geldt voor de vaste schooltijden van uw kind. Afwijkende tijden, bijvoorbeeld wanneer uw kind maar halve dagen naar school kan, vallen niet on­der de regeling. De gemeente besluit of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt de gemeente eerst naar wat u en uw kind zelf kunnen. De gemeente probeert de zelfredzaamheid van het kind te vergroten. Via verschillende manieren kan er hulp geboden worden.

De regeling leerlingenvervoer is bestemd voor: 

 • Leerlingen van een school voor speciaal basisonderwijs (SBO);
 • Leerlingen van een school voor speciaal onderwijs (SO);
 • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
 • Leerlingen met een beperking in het regulier basis­ en voortgezet onderwijs;
 • Leerlingen die een reguliere basisschool met een bijzondere richting (op basis van religie of levensovertuiging) bezoeken en hiervoor verder moeten reizen.

Definitie van beperking binnen de regeling leerlingenvervoer is het niet zelfstandig kunnen reizen naar school door lichamelijke, psychische en verstandelijke, etc. beperking.

Via verschillende manieren kan er hulp geboden worden:

 • een vergoeding voor de gemaakte reis­kosten om uw kind zelf te brengen en te halen;
 • een vergoeding voor openbaar vervoer, eventueel met begeleiding van huis naar school in de vorm van een Voor Elkaar Pas van Arriva;
 • en in sommige gevallen aangepast taxi­vervoer van huis naar school, eventueel in combinatie met het zelf brengen en halen. Dit vervoer is alleen bedoeld voor kinderen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Een combinatie van deze oplossingen is ook mogelijk en kan jaarlijks gewijzigd worden.

Of uw kind in aanmerking komt voor de regeling leerlingenvervoer, is afhankelijk van een aantal zaken:

 • De afstand tussen huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
 • De reistijd met het openbaar vervoer; 
 • De leeftijd van de leerling;
 • De beperking;
 • De schoolsoort.

U kunt in aanmerking komen voor de rege­ling leerlingenvervoer als de afstand tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde toe­gankelijke school meer dan 6 kilometer bedraagt. Is deze afstand korter, dan ver­wachten we dat u uw kind zelf naar school vervoerd. 

De dichtstbijzijnde toegankelijke school is niet altijd de school die u voor ogen heeft. Dit wordt getoetst aan een aantal zaken zoals de ondersteuningsmogelijkheden van een school of wordt bepaald door het type toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Moet uw kind vanuit school vervoerd worden naar een behandeling? Dan valt dit niet onder het leerlingenvervoer. Het is mogelijk dat dit vanuit de jeugdwet vergoed wordt. 

Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voor het speciaal en regulier basisonderwijs kan dit wel het geval zijn. U betaalt dan een eigen bijdrage afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. 

Ieder schooljaar beoordeelt de afdeling leerlingenvervoer of u gebruik kan blijven maken van de regeling. Het kan zijn dat op een andere manier hulp geboden wordt.  Bij wijziging van de situatie van uw kind (bijvoorbeeld door verhuizing of schoolverandering) is een nieuwe aanvraag leerlingenvervoer nodig. 

Maakt uw kind al gebruik van de regeling leerlingenvervoer? Dan ontvangt u, voorafgaand aan elk schooljaar, een (digitaal) aanvraagformulier of een bericht van de afdeling leerlingenvervoer. Deze aanvraag dient u in te vullen en terug te sturen voor 15 juni. Voor sommige kinderen (bijvoorbeeld in het VSO) is het rooster dan nog niet duidelijk. U vraagt dan op voor­hand de dagen aan dat vervoer sowieso nodig is. Nadat bekend is op welke dagen uw kind al dan niet naar school gaat, kunt u doorgeven dat er een aantal dagen of dagdelen afvallen. 

Zorg dat je de volgende documenten bij de hand hebt voordat je de aanvraag invult:

 • BSN van ouder en kind
 • Bij voortgezet onderwijs: een verklaring van een specialist waaruit blijkt dat uw kind door een structurele beperking geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, zelfs niet met begeleiding

 

Binnen 8 weken ontvang je een beslissing op je aanvraag.

Neem gerust contact op met Leerlingenvervoer als u nog vragen heeft via leerlingenvervoer@heusden.nl onder vermelding van de geboortedatum en voor - en achternaam van uw kind. Tussen 9.00 uur en 13.00 uur kunt u ons ook bereiken via telefoonnummer (073) 78 201 78 .

Wijzigt er iets in uw thuis- of schoolsituatie waardoor het leerlingenvervoer aangepast moet worden, dan moet u dit tijdig aangeven. Wijzigingen worden op de 1e van de (volledige) maand verwerkt en gaan na die maand in. Als voorbeeld:

U geeft op 20 september een wijziging door voor het leerlingenvervoer. Deze wordt verwerkt en op 1 november wordt het leerlingenvervoer aangepast.

Wijzigingen kunt u mailen naar leerlingenvervoer@heusden.nl.  

Aanvraag leerlingenvervoer

Via onderstaande knop kunt u een aanvraag doen voor Leerlingenvervoer.

Aanvragen leerlingenvervoer

Laatst bijgewerkt op: 06-05-2024