Leerlingenvervoer

Kinderen moeten naar school. Meestal kan dit naar een school dicht in de buurt, maar soms zijn er omstandigheden waardoor dit niet mogelijk is. Ouders zorgen er zelf voor dat hun kinderen naar school gaan, maar in bijzondere gevallen kunnen ze een beroep doen op de regeling Leerlingenvervoer.

SBO de Leilinde
Zit jouw kind op speciaal basisonderwijs (SBO) de Leilinde? Vanaf september 2021 tot en met december 2022 volgen de kinderen onderwijs in Wijk en Aalburg, locatie Willem van Oranje-college. Dit is naar aanleiding van de bouw van twee nieuwe basisscholen. Om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) onderwijs kan/kunnen blijven volgen is vervoer van en naar school geregeld. Dit is in samenwerking met de Willem van Oranje Scholengroep besloten.

Wat moet ik aanvragen?
Kinderen die onderwijs (gaan) volgen bij SBO de Leilinde geven hun voorkeur voor de meest geschikte vervoersvorm door aan school zelf. U wordt op korte termijn geïnformeerd door SBO de Leilinde over de vervoersmogelijkheden. U hoeft dus géén digitale aanvraag te doen via de gemeente. SBO De Leilinde zal in afstemming met u de gemeente Heusden informeren over de aanstaande wijziging per brief.

Het uitgangspunt is dat we iedereen een passende oplossing bieden, waarbij er zo min mogelijk last wordt ervaren.

Leerlingenvervoer aanvragen

  1. Kinderen die naar het speciaal basisonderwijs gaan.
  2. Kinderen die vanwege hun fysieke of psychische beperking vervoer naar school nodig hebben.
  3. Kinderen die zijn aangewezen op een school passend bij de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging van hun ouders.
  4. Kinderen waarbij de afstand tussen school en het woonhuis meer dan 6 kilometer is.

We kijken eerst samen met de ouders hoe zij zelf hun kind naar school kunnen brengen en ophalen. Voor de extra kosten die zij maken, kan een vergoeding worden aangevraagd. Als er dagen zijn waarvoor er geen oplossing is, kan voor die dagen aangepast vervoer worden aangevraagd.

Zorg dat je de volgende documenten bij de hand hebt voordat je de aanvraag invult:

  • Geldige toelaatbaarheidsverklaring (wanneer een verlenging nodig is voor het vervoer, kun je contact opnemen met de school over het aanvragen hiervan)
  • Een Inkomensverklaring van beide ouders (alleen voor leerlingen van het regulier basisonderwijs)
  • Echtscheidingsconvenant (alleen bij Co-ouderschap)
  • BSN van ouder en kind

Je kunt de aanvraag starten door bovenaan de pagina op de knop 'Leerlingenvervoer aanvragen' te klikken. 

Binnen 8 weken ontvang je een beslissing op je aanvraag.

Voor andere vragen neem contact op met gemeente Heusden.