Kinderopvang, handhaving en toezicht

Kinderen vormen een kwetsbare groep die extra aandacht verdienen. Vandaar dat de Rijksoverheid en de gemeente streng toezicht houdt op de kinderopvang in onze gemeente. Heb je klachten over de kinderopvang? Meld dit dan bij de gemeente. Dit kan per mail, schriftelijk of door telefonisch contact op te nemen

Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast zijn alle (ook tijdelijke) medewerkers van de genoemde instellingen geregistreerd in het landelijk personenregister kinderopvang, zodat continue screening mogelijk is. Namens de gemeente inspecteert de GGD al deze instellingen en personen.

De inspectie kan betrekking hebben op de begeleiders, de kwaliteit van het beleid, maar ook op bijvoorbeeld de fysieke omstandigheden van de locatie.

De instellingen en gastouders zijn verplicht de regels van de gemeente na te leven. Doen ze dat niet, dan kan de gemeente hen hiertoe dwingen en een dwangsom of een boete opleggen. Ook verwijdering uit het Landelijk Register is mogelijk, tot zelfs sluiting van de instelling. Meer informatie over het Landelijk Register Kinderopvang vind je via de Rijksoverheid.

> Ga naar de website van de Rijksoverheid.

 

 • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten
 • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
 • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht in te dienen:

 • Je kunt een klacht melden bij de gemeente of de GGD die namens de gemeente toezicht houdt.
 • Je kunt je klacht melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang door het invullen van een vragenformulier. Kijk voor meer informatie en het formulier op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Je kunt jouw invloed aanwenden in de oudercommissie, of je klacht melden bij een lid van de oudercommissie.

Wat kan ik zelf nog meer doen?
Iedere geregistreerde instelling kent een oudercommissie, waarin jij - als ouder/verzorger - inspraak hebt op het beleid van de instelling en mede toezicht houdt op de naleving ervan.

Je kunt ook direct de instelling aanspreken op misstanden. De instelling kan een je klacht niet naast zich neer leggen. Ook is er een geschilleninstantie die je klacht zal behandelen. De uitspraak van deze instantie is bindend.

De instelling is je verplicht inzicht te geven in de kwaliteit en financiƫle situatie van de instelling.

Wie moet zich inschrijven in het register kinderopvang?

 • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties

 • gastouders en hun volwassen huisgenoten

 • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst

 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen

 • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen

 • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Structureel aanwezig zijn:

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt.

Laatst bijgewerkt op: 23-01-2024