Grafuitgifte

Als een naaste van je overlijdt, kun je hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats in een urnengraf of urnenmuur kan worden geplaatst.

Nieuwe graven worden uitgegeven, aansluitend op de al uitgegeven graven en zijn alleen beschikbaar voor directe ter aarde bestelling of plaatsing van een urn in een urnen-nis. Dit betekent dat nabestaanden zelf geen graf op de begraafplaats kunnen uitzoeken en dat er geen graf kan worden aangevraagd als binnen 6 werkdagen geen overledene wordt begraven. Een plaats in de urnenmuur wordt toegewezen op volgorde van de ontvangstdatum van de aanvraag en alleen als de plaatsing op korte termijn plaatsvindt.

Om een lichaam te mogen begraven, is er toestemming (verlof) nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze toestemming wordt afgegeven na een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer, waarin staat dat het overlijden van de persoon in kwestie een natuurlijke oorzaak heeft. De begrafenis moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Bij een onnatuurlijke dood (ongeval of moord) kan het verlof tot begraven pas na toestemming van de officier van justitie worden afgegeven.

De begrafenisondernemer is op de hoogte van alle wettelijke regelingen en neemt vaak alle praktische zaken uit handen van de nabestaanden. Doorgaans regelt de begrafenisondernemer de hele begrafenis. Zo zorgt hij voor een kist, doet aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand en maakt afspraken met de gemeente over het begraven.

Voor het recht tot begraven of bijzetten van een overledene in een (urnen)graf ontvang je een nota. De kosten worden in rekening gebracht bij de rechthebbende die op aanvraag begraving/bijzetting heeft ingediend. Bij sommige aanvragen is door de begrafenisondernemer aangegeven dat de nota via hem loopt. De begrafenisondernemer zal de kosten van de begraving/bijzetting bij de rechthebbende in rekening brengen.

Voor de leges kun je contact opnemen met de gemeente Heusden cluster Burgerzaken.

 

Lijkbezorging is een juridische term. De regels rondom lijkbezorging zijn vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging. In deze wet is vastgesteld dat de gemeente zorg draagt voor de lijkbezorging als niemand anders de zorg omtrent de lijkbezorging op zich neemt. Als iemand overlijdt, kan er ook gekozen voor worden om het lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap.