Gedrag, verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Je kunt een verklaring omtrent het gedrag digitaal aanvragen

De verklaring omtrent het gedrag is een verklaring die noodzakelijk kan zijn voor het verkrijgen van een bepaalde vergunning of om in bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) te kunnen worden opgenomen. Ook in sollicitatieprocedures kan, afhankelijk van de vacature, een verklaring omtrent het gedrag een vereiste zijn.

VOG voor bedrijven

In diverse gevallen kan men een (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een VOG te overleggen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie. Op basis van de aanvraag volgt onderzoek naar de rechtspersoon en alle natuurlijke personen met sleutelposities binnen deze rechtspersoon. Dit zijn de bestuurders, maten, vennoten of beheerders. De gegevensverzameling vindt plaats bij onder andere het Centraal Justitieel Documentatieregister, de documentatie vennootschappen en het Openbaar Ministerie. Alle gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

ZZP

Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als u zzp'er bent, is dit wel het geval. Zit u bijvoorbeeld in een maatschap, dan kunt u dit oplossen door de maatschap als belanghebbende in te vullen. U kunt ook het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever laten invullen.

Kinderopvang

Medewerkers in de kinderopvang hebben ook een VOG nodig. Belangrijk is te weten dat medewerkers met een eerder verkregen VOG zullen worden gecontroleerd op strafbare feiten. Is dat het geval, dan bestaat de kans dat u een nieuwe VOG moet aanvragen.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kost 41,35 euro.

 

Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag