Gedrag, verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Binnen twee tot vier weken ontvang je de VOG of een afwijzing per post thuis.
Je kunt een verklaring omtrent het gedrag digitaal aanvragen of persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis.

LET OP! Vraag alléén een VOG aan via de gemeente (via deze website of een via afspraak) of via www.justis.nl. Wij adviseren dit niet te doen op andere websites via Google; dit zijn commerciele partijen die de VOG-aanvraag klaarzetten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis en je betaalt dan extra kosten aan dat bedrijf. Dit kan oplopen tot tientallen euro's. 

Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag

Afspraak maken

  • Het door de werkgever of instantie en jouzelf ingevulde en ondertekende aanvraagformulier VOG. (Meestal hoef je het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijg je het, bijvoorbeeld van je toekomstige werkgever. Indien nodig kan je het formulier downloaden bij Dienst Justis https://www.justis.nl/producten/vog/aanvragen/index.aspx.)
  • Digid, als je de aanvraag online wil doen. Bij de aanvraag moet je direct online betalen. Dit gebeurt via iDEAL (internetbankieren).
  • Een geldig identiteitsbewijs als je aan de balie komt, daar betaal je per pin of contant.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kost € 41,35.

Voorkom extra kosten
Op internet zijn commerciële partijen actief die een VOG-aanvraag kunnen klaarzetten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Laat je de VOG-aanvraag klaarzetten door zo’n bedrijf? Dan betaal je eerst (verwerkings-)kosten aan dat bedrijf die tot tientallen euro´s kunnen oplopen. Vervolgens betaal je bovenstaand bedrag aan Justis voor de behandeling van de VOG-aanvraag.

VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Screeningsautoriteit Justis is als enige bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven.

 

Iemand anders mag de Verklaring omtrent het gedrag ook voor jou aanvragen. De gemachtigde gaat met het aanvraagformulier en een machtigingsbrief naar het gemeentehuis. Geef in de machtigingsbrief aan wie je machtigt om de VOG aan te vragen en voeg een kopie van je identiteitsbewijs toe. De gemachtigde moet zich kunnen identificeren.

Bij de aanvraag van een verklaring omtrent gedrag mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als zzp'er, is dit wel het geval. Zit je bijvoorbeeld in een maatschap, dan kan je dit oplossen door de maatschap als belanghebbende in te vullen. Het is ook mogelijk het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever te laten invullen.

 

Er is een regeling voor het aanvragen van een gratis VOG voor vrijwilligers. Zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger moeten de gratis VOG digitaal aanvragen via Justis.

Meer informatie vind je hier https://www.gratisvog.nl/

 

Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon moet de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) indienen. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging.

Meer informatie vind je hier https://www.justis.nl/producten/vog/vog-voor-rechtspersonen.aspx

Jouw werkgever kan de Verklaring Omtrent het Gedrag ook voor je aanvragen. De werkgever opent de website Dienst Justis en logt in met eHerkenning. Via de website kunnen de gegevens van de werknemer ingevuld worden. Je ontvangt dan per e-mail een link naar de website en logt in met DigiD om de aanvraag verder af te maken. In dit geval hoef je niet naar de gemeente voor je aanvraag.

Laatst bijgewerkt op: 16-07-2024