Documenten, legalisatie en verificatie

Legalisatie en verificatie van documenten is bedoeld om zekerheid te verkrijgen over de echtheid en betrouwbaarheid van documenten afkomstig uit het buitenland. Het gaat hierbij voornamelijk om akten en rechterlijke uitspraken. Je hebt deze papieren nodig om je in te schrijven in de persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP) of om te kunnen trouwen, scheiden of kinderen te erkennen.

Legalisatie en verificatie van documenten is bedoeld om zekerheid te verkrijgen over de echtheid en betrouwbaarheid van documenten afkomstig uit het buitenland. Het gaat hierbij voornamelijk om akten en rechterlijke uitspraken. U heeft deze papieren nodig om u in te schrijven in de persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP) of om te kunnen trouwen, scheiden of kinderen te erkennen.

Een document kun je laten legaliseren aan de balie in het gemeentehuis in Vlijmen.

  1. Je hebt een recent origineel gewaarmerkt afschrift van de akte of uitspraak nodig.
  2. Soms betekent deze eis tot legalisatie van een document dat je zelf met het document naar uw land van herkomst dient te gaan om te zorgen voor de nodige legalisatieverklaringen.
  3. Vaak kun je een document laten legaliseren met de hulp van familie in het land van herkomst.
  4. Het komt zelden voor dat legalisatie zonder kosten gepaard gaat. De Nederlandse vertegenwoordiging heft in ieder geval leges voor de legalisatie. De kosten voor deze leges verschillen per land.

De leges voor het legaliseren of verificeren van een document is € 7,20.

Je betaalt de kosten voor het legaliseren van een document aan de balie. Je kunt bij ons pinnen.