Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Je kunt zo'n verklaring alleen aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Je kunt een verklaring van in leven zijn online of persoonlijk aanvragen. Een attestatie de vita moet je persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak hier een afspraak om een balie te reserveren.

Bewijs van in leven zijn aanvragen

Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP). Deze verklaring is in het Nederlands opgesteld en kun je daarom alleen gebruiken in Nederland, Nederlandstalige delen van België, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Een attestatie de vita is een verklaring van in leven zijn die wordt gebruikt in het buitenland en wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een attestatie de vita moet je persoonlijk aan de balie aanvragen. In de attestatie de vita staat dat je in leven bent verschenen aan de balie.

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Geld of je pinpas; je betaalt bij de aanvraag

Je krijgt de verklaring van in leven zijn of de attestatie de vita direct mee.  Vraag je het online aan? Dan ontvang je het binnen enkele werkdagen thuis per post op het in de digitale aanvraag vermelde adres.

Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) (Nederlandse taal)

€ 6,35

Attestatie de vita (meertalig)

€ 16,60

Pensioen?
Vraagt een (pensioen)fonds een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita van je? Dan hoef je niet te betalen als het gaat om een uitkering van een pensioen-regeling. Neem het schriftelijk verzoek van je (pensioen)fonds mee. Vraag je het online aan dan kan je de brief uploaden. 

Laatst bijgewerkt op: 16-07-2024