Bevolkingsadministratie (BRP), verzoek geheimhouding registratie

Wilt u niet dat uw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u digitaal verzoeken om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP, voorheen: GBA).

Verzoek geheimhouding

Privacy is een groot goed in Nederland. Het is voor anderen niet mogelijk zomaar uw gegevens op te vragen bij de gemeente. Wel zijn er instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens kunnen krijgen.

  1. Wilt u verstrekkingsbeperking (geheimhouding), dan kunt u een digitaal verzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  2. De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen en kan geen aanvullende eisen stellen. Zo kan de gemeente een dergelijk verzoek niet slechts voor een bepaalde tijd laten gelden, kunnen geen kosten geheven worden en kan de gemeente niet om een motivatie verzoeken.

Aan dit verzoek zijn geen kosten verbonden

Registratie levenloos geboren kind

Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders die dat wensen een levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze wijziging van de Wet BRP komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt. Met deze registratie worden ook levenloos geboren kinderen zichtbaar voor ouders via mijn overheid en op een uittreksel BRP. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Afspraak

Wilt u uw levenloos geboren zoon/dochter laten registreren? Neem dan contact op met de collega's van Burgerzaken voor het maken van een afspraak. Ook kunnen zij eventuele aanvullende informatie geven. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Bent u verhuisd? Het is aan te raden ook bij de laatste woongemeente om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van de verwijsgegevens te vragen. Deze zijn daar namelijk op te vragen.