Bevolkingsadministratie (BRP), verzoek geheimhouding registratie

Wil je niet dat jouw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kun je digitaal verzoeken om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP, voorheen: GBA).

Vraag hier geheimhouding aan