Alcohol schenken, ontheffing

Horecazaken die over een drank- en horecavergunning beschikken mogen (bedrijfsmatig) alcohol schenken. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijv: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing.

Alcoholwetontheffing aanvragen (EHerkenning)

Alcoholwetontheffing aanvragen (DigiD)

De ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (o.a. bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.

Wanneer je buiten een horecazaak zwak alcoholische dranken tegen een vergoeding wil schenken, heb je een ontheffing nodig. Alleen een partijencateraar hoeft géén ontheffing aan te vragen voor het schenken van zwak alcoholische dranken, als dit gebeurt tijdens besloten feesten. De ontheffing kan alleen worden verleend als:

  • Degene die alcohol schenkt (verantwoordelijke) minimaal 21 jaar is;
  • Degene die alcohol schenkt (verantwoordelijke) van goed gedrag is (ter beoordeling aan de politie);
  • er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid.

Het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is verboden! Hierop wordt regelmatig gecontroleerd door de opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente.

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 53,35. Organiseer je een niet-commerciële activiteit dan kun je vrijstelling van leges ontvangen.