Aansprakelijk stellen van de gemeente

Heb je schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? Dan kun je de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer er onder meer sprake is van een toerekenbare onrechtmatige gedraging. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Indien de aansprakelijkheid is vastgesteld, moet de gemeente de schade vergoeden.

 

Wanneer de gemeente achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld de openbare wegen is te verwijten, dan is de gemeente aansprakelijk voor schade die je hierdoor oploopt. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen. Te denken valt aan ongelukken en/of beschadigingen veroorzaakt door medewerkers van de gemeente met gemeentelijke voertuigen.

 1. je dient een claim in door de gemeente schriftelijk aansprakelijk te stellen.
 2. De gemeente stuurt de claim door naar haar verzekeraar om de aansprakelijkheid te beoordelen.
 3. Indien naar oordeel van de verzekeraar sprake is van schade door gemeentelijk optreden en de gemeente hiervoor aansprakelijk kan worden geacht, dan worden je kosten vergoed.
 • Een bewijs van opgelopen schade (bijvoorbeeld door middel van foto's)
 • Eventuele getuigenverklaring
 • Eventueel aanrijdingsformulier (in geval van schade aan een motorvoertuig)
 • Offerte/facturen van de schade

We raden aan de volgende punten in je brief te vermelden:

 • het voorval, inclusief datum en tijd
 • motivering
 • getuigenverklaring
 • waar deze getuigen te bereiken zijn
 • waar u te bereiken bent
 • foto's van de situatie
 • indicatie van het schadebedrag (met toevoeging van facturen of nota's)
 • proces-verbaal opgemaakt door politie over de (voertuig)schade, met aanvullend:
  • origineel getekend schadeformulier
  • expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf
  • adresgegevens van de verzekeringsmaatschappij