Stage-entourage

Heb je als stagiair wel vakantie? Om hoe laat moet je beginnen? Hieronder staan enkele ins-en-outs die je op weg helpen.

Stageopdracht
In overleg met je begeleider vanuit het opleidingsinstituut vormen we je stageopdracht. Dit kan het meewerken of het verrichten van een onderzoek zijn. De bedoeling is dat je je stageopdracht voor jou haalbaar is en voor ons een toegevoegde waarde levert.

Begeleiding
Tijdens je stage koppelt de manager een mentor aan je. Deze mentor is een collega die je wegwijs maakt en een vraagbaak voor je is.

Stageovereenkomst
Tijdens je stage blijf je scholier en is er geen sprake van een arbeidsverhouding. Je ontvangt een door ons opgestelde stageovereenkomst. Hierin worden de afspraken over onder andere de start- en einddatum van je stage, uur per week en het cluster waar je stage gaat lopen vastgelegd.

Werkweek
De fulltime werkweek bij onze organisatie is 36 uur. Het aantal stage-uren kan ook minder zijn, maar dit wordt dan op aangeven en in overleg met beide begeleiders afgesproken en in je stageovereenkomst vastgelegd.

Ben jij een vroege vogel?
De gemeente Heusden kent flexibele begin- en eindtijden. Onze medewerkers kunnen tussen 7.00 uur en 18.00 uur, dit 5 dagen in de week, hun uren maken. Heb je er geen moeite mee om vroeg op te staan, dan kun je dus om 7.00 uur al beginnen op locatie. Afhankelijk van je werkzaamheden kun je ook vanaf een andere locatie werken; hierbij hou je rekening met het omgaan met eventuele gevoelige informatie. De exacte verdeling van je werkuren bespreek je in overleg met je mentor.

Vakantie
Tijdens je stageperiode heb je recht op vrije dagen. Om je alvast te laten wennen aan het werkzame leven hebben we ervoor gekozen om je net zoveel vrije dagen toe te kennen als onze medewerkers. Op jaarbasis en bij een fulltime dienstverband krijg je 27 dagen. Je bepaalt samen met je stagebegeleider wanneer je deze vrije dagen opneemt. Het is dus geen automatisme dat je tijdens een schoolvakantie vrij bent.

Ziekte
Als je ziek bent, dan meld je je vóór 9.30 uur bij je manager of je mentor. Tijdens je ziekzijn zullen we regelmatig contact met je houden in de hoop dat je snel weer herstelt.

Stagevergoeding
Wij bieden onze stagiairs afhankelijk van de opleiding een stagevergoeding (bij een 36-urige werkweek):

  • vmbo / mbo: € 180 per maand
  • hbo: € 260 per maand
  • hbo afstuderen/ wo stage: € 300 per maand
  • wo afstuderen: € 325 per maand

Resultaatgericht werken is een van de speerpunten in onze organisatie. Om deze reden wordt voorgesteld om een goede afronding van de stage met een bonus van € 100 te belonen. Vanuit de opleiding en de organisatie moet het eindoordeel voldoende zijn (een voldoende staat gelijk aan minimaal het cijfer 7,5).

Werkervaringsplaatsvergoeding

Kandidaten die klaar zijn met hun opleiding, jonger zijn dan 27 jaar en geen Startersbeurs ontvangen, kunnen bij ons tegen onderstaande vergoeding werkervaring opdoen:

  • mbo: € 400 bruto per maand bij 36 uur per week
  • hbo/ wo: € 500 bruto per maand bij 36 uur per week

Reiskosten
Voor het dagelijks heen en weer reizen tussen je woning en het werk ontvang je geen reiskostenvergoeding. Je hebt wel recht op een reiskostenvergoeding voor de te maken dienstreizen.

Verzekerd van een leuke stage
Als stagiair ben je voor ongevallen verzekerd. Ook ben je verzekerd op basis van een collectieve rechtsbijstandverzekering en WA-verzekerd voor schade die je toebrengt aan derden tijdens je stage. Wanneer je ouder bent dan 18 jaar, moet je zelf zorgen dat je verzekerd bent voor ziektekosten. Je bent verplicht om tenminste een basisverzekering af te sluiten. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar, check dan of je met je ouders bent meeverzekerd voor ziektekosten. Kijk in ieder geval goed na of je goed verzekerd bent.