Tekst Voice-Over Animatiefilm over Nieuwe verkeerssituatie van centrum Vlijmen

Het verkeer in en rond het centrum van Vlijmen gaat flink veranderen. Als de op- en afrit van en naar de A59 verdwijnt, zal doorgaand verkeer niet meer door het centrum gaan. Hiervoor moet Raad van State eerst nog groen licht geven voor het GOL-project. 

Hoe kunnen we het centrum van Vlijmen nog aantrekkelijker en verkeersveiliger maken, met goed bereikbare winkels en meer ruimte voor fietsers en wandelaars?

Meer dan 200 inwoners dachten mee! En dat leverde goede ideeën voor verbeteringen op! 

We willen zoveel mogelijk van deze input gebruiken. Alle ideeën zijn dan ook goed bekeken en er zijn verschillende combinaties van verbeteringen uitgewerkt tot varianten. Een verbetering op de ene plek, kan echter zorgen voor een knelpunt op een andere plek. Daarom zijn de mogelijke gevolgen van iedere maatregelen uitgedacht en berekend. 

De maatregelen concreet
Om het verkeer buiten het centrum om te leiden maken we de St. Catharinastraat 1-richtingsverkeer van Noord naar Zuid. Daarmee leiden we het verkeer in noordelijke richting af via de Vlaemsche Hoeve en de Heistraat.

Om te voorkomen dat verkeer via de Karrestraat een weg zoekt, wordt dat ook 1-richtingsverkeer van Noord naar Zuid.

De Akker wordt rustiger en kan worden ingericht naar een 1-richtingsweg. Om te voorkomen dat verkeer uit het zuiden via de Heistraat alsnog via de Akker naar het centrum rijdt, maken we deze 1-richting van West naar Oost.

Sluipverkeer via de Oliemaat willen we voorkomen, daarom sluiten we deze af voor autoverkeer.

De Kennedybrug is vrij smal, we maken het voor fietsers en voetgangers veiliger door de brug af te sluiten voor vrachtverkeer.

Optioneel
Om doorgaand verkeer door het centrum te verminderen zou het volgens sommige een goed idee zijn om de weg af te sluiten met een knip op het Plein ter hoogte van de Action. Er komt dan een bussluis voor de bus. 

Dit betekent echter ook dat De Akker en omgeving minder goed bereikbaar zijn en dat er meer (sluip)verkeer komt in de omliggende straten en/of via het Plein.

Zie je verbeteringen in de maatregelen? Laat het weten via dit reactieformulier

Dankjewel voor het meedenken!

Samen zorgen we voor een nog aantrekkelijker en verkeersveiliger centrum van Vlijmen!