Verkeer in centrum Vlijmen

Het verkeer in en rond het centrum van Vlijmen gaat flink veranderen. Als de op- en afrit van en naar de A59 verdwijnt, zal doorgaand verkeer niet meer door het centrum gaan. Hiervoor moet Raad van State eerst nog groen licht geven voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

- 23 april 2021 Nieuwsbericht
Tot en met maart kon iedereen inspraakreacties indienen op het Mobiliteitsplan (als onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan). We ontvingen er 40, waarbij enkele reacties namens meerdere personen zijn ingediend. Vooruitlopend op de vaststelling van de Nota van Inspraak en Reactie bij het Mobiliteitsplan, heeft het college 20 april besloten de verdere uitwerking van de verzachtende maatregelen voor de verkeerscirculatie in het centrum van Vlijmen aan te houden. Na realisatie van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)-maatregelen, mede op basis van monitoring, wordt bepaald of deze maatregelen wenselijk zijn.

Lees hier het volledige nieuwsbericht, 23 april 2021
Eerder verschenen nieuwsbericht, maart 2021

 

Meer informatie over het vervolg staat bij op de pagina over het Mobiliteitsplan/GVVP (onder vervolg).

Door de GOL verandert de verkeerssituatie in en rond het centrum van Vlijmen. De huidige op- en afrit 44 van en naar de A59 gaan dicht. Het verkeer komt dan vanaf de snelweg op een andere manier Vlijmen binnen: via een oostelijke randweg en de Vijfhoevenlaan. Dit betekent dat het tussen de Grote Kerk en de rotonde op De Akker rustiger wordt. Doordat afrit 43 Nieuwkuijk (vanuit richting Waalwijk) oostwaarts verschoven gaat worden richting Vlijmen, verandert ook het verkeer op de Vendreef, de St. Catharinastraat, Akkerstraat-Plein, De Vlaemsche Hoeve en Wolput-De Akker. 

Ons doel is om een nog aantrekkelijker en verkeersveiliger centrum te maken, waarbij de winkels goed bereikbaar zijn voor winkeliers en winkelend publiek. Hierdoor zijn mogelijk aanpassingen nodig in de omliggende straten. We kijken daarbij naar alle weggebruikers: voetgangers, fietsers, automobilisten, motoren, brommers, openbaar vervoer, vracht- en landbouwverkeer. Voor de nieuwe afwikkeling van het verkeer in het centrum van Vlijmen en in omliggende straten is nog geen besluit genomen (lees verder onder 'vervolg').

In deze fase is het nog te vroeg om ook naar alle andere voorzieningen in de openbare ruimte te kijken zoals parkeerplaatsen, groenvakken afvalbakken en bankjes.

In het algemeen kun je de afwikkeling van verkeer op verschillende manieren regelen, zoals met eenrichtingsverkeer, definitieve omleidingen, 30 km zones, verkeersremmende obstakels zoals drempels of wegversperringen, gedeelde ruimtes in het verkeer, weghalen of aanleggen van rotonde, verkeersborden, enzovoort. Dit alles is gericht op alle verkeersdeelnemers: voetgangers, fietsers, brommers, motoren, automobilisten en vrachtwagens.
 

Eerder verschenen nieuwsbericht, maart 2021

- Oktober 2020 -
In juni 2020 kon iedereen zijn/haar ideeën online met ons delen voor de verkeersafwikkeling in en rond het centrum van Vlijmen én voor het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP).

We ontvingen ruim 200 reacties op de vraag hoe we het verkeer in en rond het centrum van Vlijmen zo goed mogelijk kunnen verdelen nadat de op- en afrit naar de A59 zijn verdwenen. Daarvan kozen 117 inwoners voor het invullen van de vragen op een webformulier en 87 inwoners tekenden zelf in het online Maptionnaire programma. Dit levert goede en duidelijke feedback op voor het regelen van het verkeer in het Vlijmens centrum. Ook lieten ruim 40 inwoners hun mailadressen achter die later betrokken willen worden bij het vervolg.

Uit een eerste scan van de ingezonden ideeën bleek dat bepaalde kruispunten in Vlijmen als gevaarlijk worden ervaren door inwoners. Ook wordt een voorkeur uitgesproken voor eenrichtingsverkeer in het centrum. Daarbij is een betere en veiligere fietsverbinding een aandachtspunt. Ook wordt er graag gezien dat er meer fietsenstallingen komen en meer ruimte voor terrassen voor de horeca.

Alle ideeën zijn nauwkeurig bekeken en er zijn verschillende combinaties van verbeteringen uitgewerkt tot maatregelen. Deze korte animatiefilm (met daarbij deze tekst van de voiceover) bracht deze mogelijke maatregelen in beeld.