In 2018 heeft de Rijksoverheid, samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties, het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin zijn afspraken opgenomen om gezamenlijk thema’s als roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken en zo de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren.

Lokaal Preventieakkoord Heusden

In navolging daarvan zijn we in Heusden eind 2020 gestart met de ontwikkeling van een lokaal preventieakkoord, dit in samenwerking met een breed scala aan lokale partners. In 2021 is het lokaal preventieakkoord Heusden ondertekend, door ruim 20 lokale maatschappelijke partners.

Met dit akkoord zetten we de betrokken partners zich gezamenlijk in om te zorgen dat inwoners in Heusden in goede gezondheid kunnen leven. We focussen niet alleen op de landelijke thema’s, maar nemen ook onderwerpen als drugsgebruik, omgeving en mentale gezondheid mee in ons lokale akkoord.

De acties in ons preventieakkoord zijn verdeeld over vier pijlers:

Gezonde start: waarbij we willen dat elk kind veilig, gelukkig en gezond opgroeit

• Gezonde geest: waarbij we willen dat alle inwoners zich mentaal gezond en gelukkig voelen

• Gezonde leefstijl: waarbij we willen dat de keuze voor een gezonde leefstijl de makkelijkste keuze is: wie en waar je ook bent!

• Gezonde omgeving: waarbij we ons inzetten voor een gezonde, toegankelijke en uitnodigende omgeving voor jong en oud

Op ieder pijler is een kartrekker, van één van de maatschappelijke partners, met een werkgroep aan de slag gegaan met de uitvoering van het preventieakkoord. Voor het realiseren van de doelen uit het preventieakkoord is er in 2021, 2022 en 2023 uitvoeringsbudget beschikbaar. Hierbij gaat het om een budget van € 30.000 per jaar. Ben je nieuwsgierig geworden naar het Lokaal Preventieakkoord Heusden 2021? Klik op de knop bovenaan deze pagina om het te lezen. 

Ieder initiatief dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit het preventieakkoord, kan uitvoeringsbudget aanvragen. Het aanvraagformulier en de voorwaarden zijn hieronder te vinden. 

Aanvraagformulier Budget Preventieakkoord 2023

Voorwaarden Aanvraag Budget Preventieakkoord

Verplichtingen
De aanvraag is gedaan via het ‘aanvraagformulier budget preventieakkoord 2023’ én bevat een begroting.

De aanvraag richt zich op één/meerdere pijlers zoals benoemd in het Preventieakkoord.

Er is een samenwerking met tenminste één andere partij (vereniging, maatschappelijke partner en/of bedrijfsleven).

De aanvrager is verplicht om mee te werken aan gegevensdeling in het kader van evaluatie, monitoring en kennisdeling.

Pré’s
Aanvragen die een domein overstijgend karakter hebben en verder gaan dan het belang van alleen de aanvrager.

Aanvragen die cofinanciering meenemen in hun aanvraag (sponsoring, deelnemersbijdrage, eigen geld, fondsen, etc.).

Het totaal beschikbare budget voor alle aanvragen in 2023 is € 30.000.
Ieder kwartaal worden de ingediende aanvragen beoordeeld en geldt er een budgetplafond van
€ 10.000.
De uiterste aanvraagdata in 2023 zijn 1 maart, 1 juni, 1 november.
Ieder kwartaal worden de ingediende aanvragen beoordeeld en geldt er een budgetplafond van
€ 10.000