Jacobus van der Meijdenstraat

Tijdens een prettige bijeenkomst op 10 januari 2023 informeerden wij inwoners over onze plannen voor groot onderhoud aan de Jacobus van der Meijdenstraat in Drunen. Vervolgens zijn de plannen verder uitgewerkt en is er een ontwerp gemaakt dat wij tijdens een 2e informatieavond met bewoners hebben besproken. 

Op 1 mei 2023 is tijdens een 3e informatieavond het definitieve ontwerp besproken.

Definitief ontwerp
Het (voorlopig) definitief ontwerp kunt u vanaf 28 maart 2023 bekijken op deze website:
> Ontwerpmemo reconstructie Jacobus van der Meijdenstraat in Drunen.
> Definitief ontwerp Jacobus van der Meijdenstraat in Drunen (versie 25 april)
> Definitief ontwerp Jacobus van der Meijdenstraat in Drunen. (versie 5 april)
> Verkeersintensiteiten Jacobus van de Meijdenstraat 2023

Aanbesteding
Het college van Heusden heeft op 11 juli jl besloten om de aanbesteding te starten.

Inmiddels heeft aannemer Schel GWW uit Haarsteeg opdracht gegeven voor de herinrichting van Hogeweg, Hortensiastraat en Jacobus van de Meijdenstraat.
 

Uitvoering
Momenteel zijn de voorbereidingen van de komende uitvoeringsfase in volle gang. Maandag 19 augustus 2024 start de aannemer met de werkzaamheden. 

Bewoners van bovengenoemde straten ontvangen tijdig een informatiebrief met planning en andere praktische zaken over de uitvoering. 

 

 

 

Laatst bijgewerkt op: 11-07-2024