Gemeenteraad, wethouders en burgemeester bezoeken Heusden vesting

Geen wijkbezoek deze keer, maar een stadbezoek. Op vrijdag 19 januari namen ambassadeurs van ‘Beleven in de vesting’ de gemeenteraad en het college mee op een interessante wandeling door Heusden. Op drie locaties werd langer stilgestaan en gesproken over actuele thema’s in de mooie vestingstad: cultuur, duurzaamheid en participatie. Dit leverde waardevolle inzichten en gesprekken op.

Na een warm welkom door wijkwethouder Thom Blankers en inwoner Cher ten Have op het stadhuis gingen de aanwezigen al wandelend op pad door de besneeuwde straten van de vesting. Door middel van een ‘carrouselwandeling’ bezochten de aanwezigen drie locaties. In het gebouw van de Heemtuin vertelden Wibout de Klijne en Frank van der Velden over de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Op de zolder van het seniorencentrum werd met Jan van de Lee, Dirk Vrome en Franciene Simons, gesproken over het thema Cultuur. En Cher ten Have ging in het Gouverneurshuis met de aanwezigen in gesprek over participatie in de vestingstad.

Duurzaamheid
Verduurzamen in een monumentale stad brengt extra uitdagingen met zich mee. Een vestingstad als Heusden is natuurlijk rijk aan monumentale panden en pittoreske straatjes. Hoe combineer je het beschermde stadsgezicht met zonnepanelen? En waar zet je laadpalen? Inwoners Frank en Wibout namen de raad mee in de uitdagingen waar bewoners van de vesting tegenaan lopen. Tot nu toe zijn er vooral individuele, particuliere initiatieven. Het zou mooi zijn als in de toekomst op grotere schaal naar een collectieve aanpak gekeken wordt.

De gemeente kon vertellen dat er in 2024 versoepelde regels rondom de landelijke ISDE-subsidie van kracht zijn. Daardoor kunnen de eigenaren van monumenten makkelijker en sneller aanspraak maken op subsidie voor het verduurzamen van hun pand. Ook wordt er een onderzoek gestart naar een passende warmteoplossing voor de vesting. Waterstof zal hierbij als alternatief worden meegenomen, net als andere warmteopties.  

Cultuur
De wens voor een plek waar activiteiten binnen de vesting georganiseerd kunnen worden is groot. Verschillende culturele organisaties gebruiken nu de zolder van het seniorencentrum. Helaas is die voor sommige groepen te klein. Gevolg is dat het cursusaanbod daardoor is gekrompen. Inwoner Jan betoogt vurig over de wens om gebruik te kunnen maken van de trouwzaal in het stadhuis. 

Ook de verdere samenwerking en misschien zelfs fusering van nu nog losse culturele organisaties kan het culturele aanbod van de vestingstad verder helpen. Mits dit niet ten koste gaat van de subsidie. Zo kunnen ze gebruik maken van elkaar kennis en kunde. Bijvoorbeeld bij het maken van veiligheidsplannen voor evenementen in de vesting. Het opstellen van zo’n plan is vaak tijdrovend, maar de basis is voor ieder evenement in de vesting vaak hetzelfde.

Participatie
Wat werkt nou echt op het gebied van participatie? Inwoner Cher gaf de aanwezige raadsleden een aantal ‘good practices’ en een aantal ‘meegevers’. Positieve ervaringen zijn er bijvoorbeeld met het participatietraject rondom de Vismarkt, de samenwerking met klantcoördinatoren en de gunavonden/buurbook. Thema’s die de Heusdenaren graag in de toekomst met de gemeente oppakken zijn o.a. leefbaarheid, klimaatbestendigheid/energietransitie en de toekomstige bestemming van het stadhuis. Met de ‘HEBO’ aanpak (herkennen – erkennen – begrijpen – ontwikkelen) kunnen gemeente en inwoners samen mooie stappen zetten. Het geeft richting op een constructieve manier. Zodat we samen positief kunnen optrekken. Dat brengt de gemeente en de inwoners dichter bij elkaar. 

Cher sluit af met een vraag: zouden we een omgevingsvisie kunnen maken op lokaal niveau? Zo’n visie kan de inwoners en ondernemers in de vestingstad helpen om de toekomst vorm te gaan geven.

Geslaagd bezoek
In het Stadhuis werd gezamenlijk afgesloten door ervaringen en inzichten met elkaar uit te wisselen. Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagd bezoek. Op alle drie de thema’s zijn gesprekken gevoerd en informatie uitgewisseld. De gemeenteraadsleden, fractieondersteuners, wethouders en burgemeester gaan vol inzichten, informatie en ideeën weer naar huis. Bedankt Heusden! 

 

 

Laatst bijgewerkt op: 22-01-2024