Klachten en bezwaarschriften

Jaarlijks ontvangt de gemeente een aantal klachten en bezwaarschriften. Klachten gaan over de manier waarop iemand behandeld is. Bezwaarschriften hebben betrekking op de inhoud van een besluit. De gemeente ziet een klacht en een bezwaarschrift als een gratis advies aan de organisatie om de dienstverlening te verbeteren.