Begroting en voorjaarsnota

Begroting

Wil je meer weten over de plannen van de gemeente voor 2022 en welke kosten daarmee gemoeid zijn, dan kun je de online begroting van de gemeente Heusden raadplegen. De gemeenteraad heeft de begroting vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2022

> naar de speciale Begrotingswebsite

Voorjaarsnota

Een halfjaar voorafgaand aan de begroting presenteert het college de voorjaarsnota. In de voorjaarsnota formuleert het college de uitgangspunten voor de komende begroting. Welk nieuw beleid het wil ontwikkelen en welke cijfermatige aanpassingen nodig zijn om op de actualiteit in te kunnen spelen. De voorjaarsnota is hiermee en opmaat voor de begroting.