Jaarthema

Sinds 2022 werkt de gemeente Heusden met een jaarthema voor eenmalige subsidies voor activiteiten en evenementen. Door te werken met een jaarthema is er meer verbinding tussen activiteiten en evenementen. De gemeente stimuleert hiermee ook samenwerking tussen verenigingen en organisaties. Deze werkwijze geeft verenigingen en organisaties, die een activiteit willen organiseren, meer zeggenschap. Op deze pagina vind je meer informatie over het jaarthema.

Voor 2023 richt het jaarthema zich op bewegen, ontmoeten en contact.

  • Beweging: letterlijk bewegen (sport), maar ook in beweging zijn of komen voor de ander. Voor de gemeenschap van onze wijken, kernen en de gemeente als geheel. Heusden ís volop in beweging.  'Samen thuis in Heusden' is de titel van de toekomstvisie die inwoners in 2017 opstelden. In Heusden werken we via buurten en wijken actief samen om hier werkelijkheid van te maken.
  • Ontmoeten en contact zijn nodig voor beweging. We willen een actieve samenleving waar mensen oog hebben voor elkaar. In deze tijd spelen meerdere grote onderwerpen, zeg maar gerust crisissen. Voor een flinke groep mensen komen die allemaal bij elkaar. Denk aan de nasleep van de coronacrisis, de klimaatverandering, hoge prijzen en energiearmoede door de oorlog in Oekraïne en woningnood. Alleen samen kunnen we er met elkaar het beste van maken.

De aanmeldingen voor 2023 zijn binnen. Je kunt geen evenement of activteit meer aanmelden. 

Logo Themajaar 2023

Klik voor een volledig overzicht van alle geplande activiteiten op onderstaande link.
Activiteiten jaarthema 2023

Het jaarthema 2024 is gezamenlijk bepaald. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 24 mei 2023 hebben diverse organisaties suggesties aangedragen om te komen tot het volgende aansprekende thema voor 2024: Verschillen verbinden.

Door de onderlinge verbinding op te zoeken, je open te stellen voor andere ideeën en samen te werken groei je als samenleving. Het verruimt je blikveld, brengt je verder en geeft energie. We zijn op weg naar 80 jaar vrijheid in Brabant en daar staan we bij stil. 
In 2024 willen we in de gemeente Heusden chemie creëren tussen generaties, culturen, wijken en kernen. We komen samen, ontmoeten elkaar, ontwikkelen inzicht en begrip voor elkaars verschillen en creëren mogelijkheden
om deze verschillen positief te benutten. We gaan de verbinding aan! Want alleen ga je wellicht sneller, samen kom je verder!

De aanmeldingen voor 2024 zijn binnen. Je kunt geen evenement of activteit meer aanmelden. 

Bij een jaarthema hoort een logo. Deelnemers kunnen het logo via onderstaande link downloaden. Het logo kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het maken van reclame voor het activiteit / evenement.

> Toolkit jaarthema 2024

Let op: er zijn gebruiksvoorwaarden verbonden aan het logo. Hiervoor is een PDF bestand toegevoegd. Lees deze goed door en volg deze ook op. 

De activiteitenkalender in het kader van het jaarthema 2024 ‘Verschillen verbinden’ volgt zodra het programma bekend is.

Voor meer informatie neem contact op met cluster Welzijn via 073-5131789 of info@heusden.nl.