Jaarthema

Sinds 2022 werkt de gemeente Heusden met een jaarthema voor eenmalige subsidies voor activiteiten en evenementen. Door te werken met een jaarthema is er meer verbinding tussen activiteiten en evenementen. De gemeente stimuleert hiermee ook samenwerking tussen verenigingen en organisaties. Deze werkwijze geeft verenigingen en organisaties, die een activiteit willen organiseren, meer zeggenschap. Op deze pagina vind je meer informatie over het jaarthema.

Het jaarthema 2024 is gezamenlijk bepaald. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 24 mei 2023 hebben diverse organisaties suggesties aangedragen om te komen tot het volgende aansprekende thema voor 2024: Verschillen verbinden.

Door de onderlinge verbinding op te zoeken, je open te stellen voor andere ideeën en samen te werken groei je als samenleving. Het verruimt je blikveld, brengt je verder en geeft energie. We zijn op weg naar 80 jaar vrijheid in Brabant en daar staan we bij stil. 
In 2024 willen we in de gemeente Heusden chemie creëren tussen generaties, culturen, wijken en kernen. We komen samen, ontmoeten elkaar, ontwikkelen inzicht en begrip voor elkaars verschillen en creëren mogelijkheden
om deze verschillen positief te benutten. We gaan de verbinding aan! Want alleen ga je wellicht sneller, samen kom je verder!

De aanmeldingen voor 2024 zijn binnen. Je kunt geen evenement of activteit meer aanmelden. 

Klik voor een volledig overzicht van alle geplande activiteiten op onderstaande link.
> Activiteiten jaarthema 2024

Sinds 2022 verleent de gemeente Heusden eenmalige subsidies voor activiteiten en evenementen, waarbij de deelnemers inhaken op een gekozen jaarthema. De activiteiten in het kader van het jaarthema 2024 ‘verschillen verbinden’ zijn al volop in uitvoering. Dit heeft al veel mooie activiteiten en verrassende samenwerkingen opgeleverd. In 2025 gaan we verder met het Jaarthema en mogen de inwoners van Heusden ideeën inzenden voor het thema. 

Hoe werkt het?

Onderaan deze pagina vind je een link die je doorverwijst naar een online ideeënformulier. Op dit formulier kun je jouw idee voor het Jaarthema 2025 invoeren en geef je een korte beschrijving. Deze zomer zal het college van Burgemeester en Wethouders het definitieve thema vaststellen. Een aantal zaken waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van een thema:

  • We zijn op zoek naar een nieuw thema. De volgende thema’s zijn voorgaande jaren gekozen: 2024: ‘verschillen verbinden’, 2023: ‘samen bewegen en ontmoeten’ en 2022: 'een jaar om te vieren’.
  • Kies een thema dat bestaat uit een aantal woorden, dus kort en bondig. 
  • Kies een thema dat zoveel mogelijk aansluit bij álle inwoners van de gemeente Heusden.
  • Kies een positieve insteek.
  • Het thema mag aanhaken op een actueel (landelijk) thema.

We vragen verenigingen en organisaties om 27 augustus alvast in de agenda te zetten. Op deze avond is de bijeenkomst voor het jaarthema. Dan geven wij meer informatie over de spelregels, communicatie en representatie en de aanvraagprocedure.

Hartelijk bedankt voor je inzending!

>> Online ideeënformulier 

 

Voor meer informatie neem contact op met cluster Welzijn via (073) 513 17 89 of info@heusden.nl.

Laatst bijgewerkt op: 05-07-2024