Buurt Bestuurt

Steeds meer mensen voelen zich betrokken bij hun eigen woon- en leefomgeving. Zij willen meedenken en meebeslissen over zaken die hun eigen woon- en leefomgeving betreffen. In steeds meer kernen in de gemeente ontstaat daardoor de buurtbeweging ‘Buurt Bestuurt’. Samen met de gemeente en andere professionals gaan ze in gesprek over hoe het gaat in de wijk. Ook steken ze met z’n allen regelmatig de handen uit de mouwen om het wonen en leven in de wijk nog beter maken. Door mee te doen kunnen inwoners samen beslissen over wat beter kan in de wijk en hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. 

Niet alle zaken die worden aangedragen kunnen tegelijkertijd worden opgepakt of uitgevoerd, maar de bewoners bepalen wel de prioriteit. Hierbij rekenen we er op dat inwoners zelf veel kunnen en willen doen om hun eigen woon- en leefomgeving beter, mooier en leefbaarder te maken.

Bij Buurt Bestuurt mag het overal over gaan. Het verbinden van bewoners staat centraal. Sommige vraagstukken van een wijk of kern gaan over actuele zaken, sommige zijn meer gericht op het toekomstbestendig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de voorzieningen in de wijk, duurzaamheid, de openbare ruimte of aan veiligheid. Ook de zorg voor ouderen en de jeugd in de wijk zijn onderwerpen waar we graag met jou over praten en samen met jou werk van maken. In een aantal gevallen kan het zijn dat het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad een besluit moet nemen.

Waar nodig is er budget beschikbaar dat kan worden ingezet. Centrale voorwaarden zijn dat de middelen ten goede komen aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk en dat de besteding voor iedereen in de wijk op transparante wijze plaatsvindt. Wil jij ook bijdragen aan Buurt Bestuurt in jouw wijk? Bekijk hieronder het overzicht met alle comités in de gemeente Heusden. Is er nog geen Buurt Bestuurt comité in jouw wijk of kern? En wil jij hiermee aan de slag gaan? Neem dan contact op met de gemeente Heusden, telefoon (073) 513 1789.