Opvang van vluchtelingen

Op 7 maart hebben alle Veiligheidsregio’s van Nederland de opdracht gekregen om binnen 14 dagen, of zoveel sneller als mogelijk, 1000 plekken te realiseren om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Voor Heusden geldt dat we op zeer korte termijn uiteindelijk 69 Oekraïense vluchtelingen moeten kunnen huisvesten. De Veiligheidsregio komt binnenkort (waarschijnlijk over twee weken) nogmaals met een verzoek om 1000 vluchtelingen op te vangen binnen de regio. Ook Heusden zal dan weer zijn bijdrage leveren.

In Heusden moeten we op korte termijn en in eerste instantie 69 vluchtelingen opvangen. Momenteel zijn er twee locaties in de gemeente Heusden per direct beschikbaar en getoetst aan de beleidsuitgangspunten. In totaal kunnen deze locaties per direct 64 plaatsen bieden in onze gemeente voor vluchtelingen. Dit zijn de volgende locaties:

  • Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk
  • Jeugdcentrum de Crocus in Doeveren

In Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk zijn op dinsdag 15 maart 40 vluchtelingen opgevangen. Dit is het maximale aan opvangplekken die de locatie kan bieden. 

In Heusden blijven we de komende weken hard aan het werk om te inventariseren welke lokale mogelijkheden we nog meer hebben om kwalitatieve en langdurende opvang te kunnen bieden. We hebben een aantal concrete locaties op het oog. Deze worden momenteel onderzocht en getoetst aan de beleidsuitgangspunten.

Ieder aanbod om Oekraïners op te vangen, vinden we hartverwarmend! Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de opgevangen vluchtelingen een warme en veilge plek in Heusden kunnen bieden. Heb jij intenties om thuis vluchtelingen op te vangen dan willen we je ook op het hart drukken dat hier ook veel bij komt kijken! Het is geen lichtzinnig besluit en daar moet je goed over nadenken. Meer informatie en tips over het opvangen van vluchtelingen lees je op www.takecarebnb.nl.

Ter ondersteuning van de particuliere opvang heeft de Rijksoverheid een handreiking opgesteld. Hierin vinden particulieren informatie over hoe zij een opvangplek aan kunnen bieden, waar zij op moeten letten en welke voorzieningen er beschikbaar zijn. Klik op de link hieronder om deze te lezen.

> Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners 

Aanmelden
Wil jij je steentje bijdragen? Vul dan het webformulier in! Heb jij al vluchtelingen in huis en je nog niet gemeld bij de gemeente? Vul dan ook het formulier in op de website! Als we gebruik willen maken van het aanbod dan nemen wij contact met je op!

Ja, Oekraïense vluchtelingen moeten zich in laten schrijven bij de gemeente. Op die manier kunnen de vluchtelingen optimaal gebruik maken van de beschikbare voorzieningen zoals onderwijs voor de kinderen en een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud. Maak een afspraak met het cluster Burgerzaken van de gemeente Heusden om vluchtelingen in te laten schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Hiervoor moeten Oekraïense vluchtelingen zich kunnen legitimeren. Hebben zij geen identeitsdocumenten bij zich dan moeten zij zich melden bij de ambassade van Oekraïne.

Er komt een nieuwe regeling voor Oekraïners die in Nederland willen blijven. Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling voor Oekraïners die tijdelijk bescherming willen. Binnenkort lees je meer op de website van de IND. Tot die tijd hoeven vluchtelingen zich geen zorgen te maken over het recht op verblijf in Nederland. 

Vluchtelingenwerk Nederland heeft een online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen gelanceerd. Dit startpunt, genaamd RefugeeHelp, biedt allerlei praktische informatie in verschillende talen. Daarnaast 

Online startpunt | RefugeeHelp 

Heb je thuis vluchtelingen opgevangen en verloopt de communicatie stroef? Gebruik dan via je smartphone de handige digitale tolk die beschikbaar is via de website pryv.it. Je praat Nederlands tegen je telefoon en de ontvanger kan in het Oekraïens terugpraten. Bijkomende voordelen: er hoeft niets te worden gedownload, dankzij de anonimiteit is de privacy gewaarborgd én het is gratis. Via onderstaande link ga je naar de website.

> vertaalsite pryv.it

Ook hebben we een handige praatplaat met Oekraïense woorden en vertaling naar het Nederlands. 

Praatplaat Oekraïens - Nederlands

Nee, dat gaat niet. Op Mariënkroon zijn 40 vluchtelingen opgevangen. Voor meer mensen is helaas geen plek.

Op dit moment is het nog niet bekend wanneer er Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in het leegstaande
gedeelte van de Voorste Venne (de leegstaande vleugel van de Aleph). We zijn gestart met de werkzaamheden om het leegstaande gedeelte klaar te maken voor bewoning. Naar schatting kunnen we hier 40 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. 

Aanbieden van vrijwilligershulp of goederen

Op dit moment hebben we een flinke lijst met vrijwilligers genoteerd. Van medische ondersteuning tot helpen in de keuken. Van het aanbieden van dagbesteding tot het vertalen en tolken tijdens gesprekken. Aanmelden voor vrijwilligershulp is op dit moment daarom niet meer nodig. Mochten we op een later tijdstip alsnog vrijwilligers nodig hebben, dan doen we hiervoor een oproep via onze social media kanalen en de website.

Op dit moment hebben we geen kleding of andere materialen nodig.  Zodra we hier behoefte aan hebben doen we een oproep via de gemeentelijke kanalen. We informeren je dan over de eventuele actie. 

Op dit moment hebben we een flinke lijst met vrijwilligers genoteerd. Er hebben zich meerdere mensen gemeld die Oekraïense taal machtig zijn en kunnen ondersteunen bij het vertalen van gesprekken. Aanmelden voor vrijwilligershulp als tolk is op dit moment daarom niet meer nodig. Mochten we op een later tijdstip alsnog vrijwilligers nodig hebben, dan doen we hiervoor een oproep via onze social media kanalen en de website.

Op dit moment hebben we geen kleding, knuffels, speelgoed of fietsen meer nodig. Er zijn al ontzettend veel materialen ingezameld door de Heusdense samenleving of gedoneerd door Heusdense ondernemers. Organiseer je een inzamelings- of doneeractie waarbij je geld of andere materialen inzamelt? Dan horen we dat graag van te voren. Zo kunnen we samen bepalen of de materialen ook gewenst zijn. Je kunt je actie aanmelden door een mail te sturen naar info@heusden.nl

Eerder deelden we een oproep om een (tweedehands) damesfiets of kinderfiets te doneren. We hebben ontzettend veel aanbiedingen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Op dit moment is niet meer nodig om een fiets te doneren. De gemeente neemt contact op met mensen die zich via het formulier, dat eerder online stond, hebben aangemeld om het doneren van een fiets verder af te handelen.  

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Een aantal zijn bij de gemeente bekend. Klik hieronder om naar de pagina te gaan.

> Informatie activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen

Werk & Inkomen

De gemeente benadert vanaf 19 april 2022 Oekraïense vluchtelingen die opgevangen worden bij gastgezinnen en bekend zijn en/of ingeschreven staan bij de gemeente om ze te informeren over de uitkering van de leefgeldregeling. Met terugwerkende kracht over april ontvangen deze vluchtelingen leefgeld. De gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. Samen met de vluchtelingen maken zij zelf afspraken of zij meebetalen in de kosten van het gastgezin. 

>  Lees hier meer over de leefgeldregeling: de bedragen en wat je moet doen om het leefgeld uitgekeerd te krijgen.

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. 

Als een vluchteling betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Ja, hiervoor gelden dezelfde regels als inwoners van Nederland.

Om te kunnen werken hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente waar hij/zij (tijdelijk) verblijft, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN. Meer informatie lees je op de website van de Rijksoverheid.

> Informatie werken in Nederland voor vluchtelingen uit Oekraïne

Een werkgever kan een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunningsplicht voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV. Meer informatie vind je op de volgende websites:

> Website Rijksoverheid

> Website werkgevers servicepunt Midden Brabant

 

Sportverenigingen uit de gemeente Heusden kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds, via Stichting de Schroef, als er Oekraïense kinderen les volgen. Via het Jeugdsportfonds kunnen kinderen ook passende sportkleding aanschaffen zoals voetbalschoenen. 

Zorg & Gezondheid

In Nederland kan men altijd in het ziekenhuis terecht. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. Zij hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Lees meer informatie op

zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland.

Mede vanwege de relatief lage vaccinatiegraad van de vluchtelingen uit Oekraïne bestaat het risico van introductie van polio en mazelen. En van toename van coronabesmettingen. De GGD voert daarom onder regie van het RIVM inhaalvaccinaties uit. Dit doet zij via instroom in het rijksvaccinatieprogramma.

Basisscholen

De scholen in Heusden hebben de afgelopen weken hard gewerkt om het onderwijs voor nieuwkomers vorm te geven. Individuele aanmeldingen bij scholen in de leefomgeving van Oekraïense vluchtelingen worden door de basisschool zelf beoordeeld. De kans bestaat echter dat de betreffende basisschool doorverwijst naar de centrale opvanglocaties, omdat er bijvoorbeeld geen plek is. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jr) zijn er op dit moment twee centrale locaties aangemerkt waar kinderen terecht kunnen. Dit zijn de volgende locaties:

Een belangrijk uitgangspunt is dat we de kinderen niet van school willen laten wisselen als zij van hun huidige opvanglocatie zouden moeten verhuizen. We huisvesten families met kinderen het liefst in de buurt van de school waar zij les krijgen. 

Voortgezet onderwijs

Kinderen in de leeftijd van 12+ die in aanmerking komen voor het voortgezet onderwijs kunnen zich aanmelden op de Internationale Schakelklas (ISK) in Waalwijk. Zij zitten samen in één klas. 

Andere vragen

Oekraïense vluchtelingen reizen per direct gratis met al het openbaar vervoer in Nederland. De Nederlandse ov-bedrijven hebben gezamenlijk besloten om op deze manier hun solidariteit met de Oekraïners te tonen. Op vertoon van een Oekraïens paspoort of identiteitskaart print de chauffeur een gratis kaartje. Bij gesloten toegangspoortjes op een treinstation kunnen vluchtelingen zich melden bij de servicebalie voor een gratis dagkaart.

Bied jij als vrijwilliger, onder toezicht en leiding van de gemeente, hulp aan bij het opvangen van vluchtelingen op Abdij Mariënkroon dan ben je ook verzekerd. De huidige aansprakelijkheidspolis van de gemeente Heusden biedt deze dekking aan. 

Oekraïense vluchtelingen die schade veroorzaken aan derden zijn gedekt voor deze kosten. De huidige aansprakelijkheidspolis van de gemeente Heusden biedt deze dekking aan. Als Oekraïense vluchtelingen aansprakelijk worden gesteld kunnen zij dit melden bij de gemeente die verantwoordelijk is voor hun opvang.

De bibliotheek in Vlijmen biedt Nederlandse taalles aan. Drie keer per week kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht. Dit is op maandag, dinsdag en woensdag van 9 tot 11 uur. Klik op de flyer hieronder voor meer informatie. 

> Flyer taalles bibliotheek Vlijmen

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer informatie. Klik hieronder voor meer informatie.