Collegebesluiten

Het college van Heusden vergaderde afgelopen dinsdag. Lees de besluiten van deze week via de link hieronder:

> Besluitenlijst college 28 november 2023