De gemeente heeft een belangrijke rol, en wettelijke taak, bij de begeleiding (integratie) van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Het doel is dat deze mensen zo snel mogelijk mee kunnen doen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. Voor een groot deel voert Baanbrekers deze rol uit namens de gemeente Heusden. Ook Stichting Vluchtelingenwerk is een belangrijke partner in de begeleiding van nieuwkomers.

We willen ook de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente een plek bieden die zo dicht mogelijk in de buurt komt van het normale leven en die we, zo lang als nodig is, kunnen bieden. Kortom een huis maar ook een thuis. Oekraïense vluchtelingen die onder de 'Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne' vallen mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning. Ook bieden we Oekraïense vluchtelingen Nederlandse taalles aan. 

Meer informatie over de wet inburgering en de richtlijn vind je via de onderstaande link. 

> Ga naar website Rijksoverheid - wet inburgering

> Ga naar website Rijksoverheid - Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne

Laatst bijgewerkt op: 16-02-2023