Blijf op de hoogte van het laatste nieuws! Meld je snel aan voor de nieuwsbrief van de Kavelwinkel.

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst komen er nog meer kavels in Geerpark in deelgebied Nieuwe Morgen, in Steenenburg en in De Grassen. Via deze nieuwsbrieven houden we je daarvan op de hoogte.

Geerpark
In Geerpark wordt op dit moment in verschillende fases gewerkt en gebouwd. Ook worden de voorbereidingen opgestart voor de toekomstige fase Nieuwe Morgen: de laatste fase in Geerpark waarin de Kavelwinkel kavels zal aanbieden. Hiervoor moet nog onder andere een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Aan deze planning kunnen daarom geen rechten worden ontleend, maar we streven ernaar om begin 2022 met de eerste kavels in Nieuwe Morgen in verkoop te gaan. We houden je op de hoogte van de voortgang.

Steenenburg
De gemeenteraad van Heusden heeft dinsdag 12 mei 2020 het bestemmingsplan Steenenburg vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van het gebied Steenenburg, het voormalige Land van Ooit. Het voorziet in de realisatie van een high tech medische campus gericht op voornamelijk neurologische aandoeningen en de bouw van maximaal 226 woningen waaronder circa 56 vrije kavels met bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water. Vanaf 18 juni 2020 ligt het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage en kan er beroep tegen het bestemmingsplan worden ingediend bij de Raad van State. Wordt er geen beroep ingediend, dan zou het bestemmingsplan eind juli 2020 onherroepelijk kunnen zijn. Ontvangt de Raad van State wel een of meer beroepen, dan bepaalt de Raad van State de planning voor de behandeling van die beroepen. In de loop van augustus hebben we hier meer duidelijkheid over. Pas als we meer zicht hebben op deze planning kunnen we meer verkoopinformatie geven. De kavels zullen in ieder geval ruim zijn met een oppervlakte vanaf circa 750 m². In de digitale nieuwsbrief van Steenenburg en De Kavelwinkel houden we je hiervan op de hoogte.

De Grassen
Voor de Grassen zijn we voor de volgende fase (nog steeds) afhankelijk van de procedure van de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat). De GOL omvat onder andere een nieuwe weg aan de oostkant van Vlijmen, die belangrijk is voor de ontsluiting van de wijk De Grassen. Tegen de GOL en deze nieuwe weg is beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State moet nu een uitspraak doen over de plannen en de ingediende beroepen. In verband met de komst van corona/COVID-19 heeft het een en ander helaas vertraging opgelopen. Pas als de Raad van State zich positief uitspreekt over de uitvoering van de GOL gaan we aan de slag met de vervolgfasen van De Grassen. Dan zullen we de verkaveling laten maken, de noodzakelijke onderzoeken uitvoeren en het bestemmingsplan in procedure brengen. Ook dat kost weer enige tijd. We hebben op dit moment geen duidelijkheid over de termijn wanneer de Raad van State tot een uitspraak komt. Daardoor is het onzeker hoe lang dit gaat duren. Voordat we in de verkoop kunnen, zijn we dan wel een aantal jaar verder (mogelijk 2023). Het is echter heel lastig om een planning aan te geven, daarvoor is nu nog te veel onduidelijk. Als er ontwikkelingen zijn dan melden we dat in de nieuwsbrieven van de Kavelwinkel en de Grassen.

Haarsteeg
We hopen binnenkort een kavel aan de Oude Haven in de verkoop te zetten in Haarsteeg. Wanneer precies is nu nog niet bekend, evenals de exacte grootte en verkoopprijs. De kavel is meer dan 1.000 m2 groot. Alle andere kavels in Haarsteeg zijn inmiddels verkocht. 

16-07-2020

Op 7 mei gingen 26 kavels in deelgebied Tot Morgen in Geerpark in verkoop. Ook waren we van de partij tijdens de online woonmarkt die Geerpark op 16 mei organiseerde. Er was veel interesse voor deze mooie kavels en inmiddels zijn ze allemaal gereserveerd. Ook is er vlot gestart met het bouwrijp maken. Misschien heb je de machines hiervoor al zien rijden? In april 2021 kan waarschijnlijk – als het bouwrijp maken zonder oponthoud kan verlopen - gestart worden met de bouw van de woningen op de vrije kavels.