Zie jij jezelf al in Geerpark wonen en wil jij in het laatste deelgebied waar de Kavelwinkel kavels aanbiedt jouw droomhuis bouwen? Fase 1 bestaat uit 17 bouwkavels. 

Je woont er buiten, midden in de natuur. Een heerlijke plek om thuis te komen en te ontspannen. Spelen is er een echt avontuur. Stap naar buiten voor een wandeling langs de Waterslinger, waar deze kavels grotendeels aan grenzen, en door het park. Struin door de boomgaard waar het fruit in het seizoen zo geplukt kan worden. En de dagelijkse voorzieningen? Die zijn, net als de stad, dichtbij. Zowel op de fiets, met het openbaar vervoer of de auto ben je in een mum van tijd vanaf het Centraal Station ’s-Hertogenbosch in Geerpark.

De inschrijving hiervoor is sinds 3 april 2022, 23.59 uur gesloten. Het is dus niet meer mogelijk om in te schrijven voor de kavels in fase 1. 

Op deze pagina vind je meer informatie. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via de knop onder deze tekst. 

Aanmelden algemene nieuwsbrief

Geerpark is geen gewone woonwijk. Je wordt er niet alleen omringd door het groen maar het is ook één van de meest duurzame wijken in de regio en 100% elektrisch. Al heel wat bewoners voelen zich er  helemaal thuis, samen in een hofje of vrijer op een zelfbouwkavel. Zij kozen voor comfortabele en energiezuinige woningen, met mooie duurzame materialen en zonnepanelen op het dak. Volledig gebouwd voor de toekomst. Meer weten over Geerpark? Kijk op www.geerpark.nl.

De verkoop zal verlopen via een digitale inschrijving gevolgd met een loting door de notaris.

De inschrijving start dinsdag 22 maart 2022 en sluit op zondag 3 april 2022 om 23.59 uur.
Het exacte startsein wordt gegeven in de nieuwsbrief van de Kavelwinkel.

De aankoop van een kavel is een zorgvuldig proces. Mocht je volgens de rangorde een kavel toegewezen krijgen dan gaan we een gesprek inplannen. Voordat je tot definitieve koop overgaat, wil je natuurlijk precies weten wat er wel en niet mogelijk is.

Ook zullen we je de mogelijkheid bieden om de kavel te reserveren voor 4 maanden. Deze periode  heb je nodig om zaken goed te regelen. Om je daarbij op weg te helpen, hebben we in een korte brochure op een rij gezet wat er allemaal komt kijken bij de koop van een kavel in de gemeente Heusden.

> Folder aankopen bouwkavel

De loting vindt plaats op 7 april 2022 aan de hand van de door jou opgegeven voorkeur(en)/bouwkavel(s) en aan de hand van de door jou daarbij genoemde volgorde. Je kunt maximaal 3 voorkeuren (bouwkavels) in volgorde opgeven.

Per bouwkavel wordt door de notaris bekeken hoeveel kandidaten de betreffende bouwkavel als ‘eerste voorkeur’ hebben opgegeven.

Ingeval er 1 ‘eerste voorkeur’ is, vindt directe toewijzing aan betreffende kandidaat met eerste voorkeur plaats. Als meerdere kandidaten een eerste voorkeur voor dezelfde bouwkavel hebben opgegeven, zal loting tussen betreffende ‘kandidaten met eerste voorkeuren’ plaatsvinden door de notaris. Dit proces wordt per bouwkavel herhaald. Zo streven we er naar om zoveel mogelijk kandidaten de eerste voorkeur te kunnen aanbieden. Hoe er omgegaan wordt met tweede en derde voorkeuren en eventueel overgebleven bouwkavels staat in de inschrijfvoorwaarden.

Na de toewijzing/ respectievelijk loting zullen de gelukkigen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen 2 werkdagen na de loting, persoonlijk op de hoogte worden gesteld. De overige kandidaten die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 5 werkdagen na de loting bericht.

Voor de verkoop van de bouwkavels in Geerpark Nieuwe Morgen fase 1 zijn inschrijfvoorwaarden opgesteld. Deze kun je nalezen zodra het startsein voor de verkoop is gegeven. Je kunt tot en met zondag 3 april 2022 inschrijven. Dus je hebt voldoende tijd om je te oriënteren.   

Als we starten met de verkoop van de kavels, dan delen we onder andere de kavelpaspoorten met overzichtstekening. Dit document geeft een korte beschrijving van de kavel. Ook geeft dit document onder andere een doorkijk naar de inhoud van het bestemmingsplan en de aandachtspunten en de beoogde beeldkwaliteit. Daarnaast delen we dan ook de informatiefolder (technische brochure) voor particuliere bouwers in Geerpark.

Bouwrijp maken van het gebied
De eerste fase in Nieuwe Morgen wordt nu bouwrijp gemaakt. Naar verwachting zijn we daar in het 4de kwartaal van 2022 mee klaar, onder voorbehoud van eventuele vertraging. De gemeente is namelijk bij het bouwrijp maken onder andere afhankelijk van externe (nuts)partijen met een lange(re) voorbereidingstijd. Als er een concrete datum bekend is wanneer het plangebied met de vrije kavels bouwrijp is, dan zullen wij dit melden aan de kavelkopers. Vanaf het moment dat het nieuwe deelgebied bouwrijp is gemaakt en je eigenaar bent van de kavel, kun je eventueel ook overgaan tot het plaatsen van een tijdelijke woonunit. Als de omgevingsvergunning is verleend en je eigenaar bent van de kavel dan kun je vanaf dat moment ook starten met de bouw van je woning.

Er volgt nog een tweede en laatste fase met vrije kavels in Nieuwe Morgen. Het gaat in deze fase om 7 vrije kavels. Het is nog niet bekend wanneer de verkoop daarvan start. Het is niet mogelijk om je voor deze fase in te schrijven. Het nieuws over het vervolg van deze fase wordt gedeeld via onze nieuwsbrief.

Voor de kavels zijn kavelpaspoorten opgesteld. Dit document geeft een korte beschrijving van de kavel en geeft onder andere een doorkijk naar de inhoud van het bestemmingsplan, de aandachtspunten en de beoogde beeldkwaliteit. Daarnaast is ook een informatiefolder voor particuliere bouwers in Geerpark beschikbaar. Dit is eigenlijk een ‘technische’ brochure. In deze brochure staat omschreven waar je tijdens het ontwerp van de woning en de bouw rekening mee moet houden. Ook laten we je zien welke keuzes en verantwoordelijkheden je hebt.

Kavelpaspoorten

> Kavelpaspoort GEE501

> Kavelpaspoort GEE502

> Kavelpaspoort GEE503

> Kavelpaspoort GEE504

> Kavelpaspoort GEE505

> Kavelpaspoort GEE506

> Kavelpaspoort GEE507

> Kavelpaspoort GEE508

> Kavelpaspoort GEE509

> Kavelpaspoort GEE510

> Kavelpaspoort GEE511

> Kavelpaspoort GEE512

> Kavelpaspoort GEE513

> Kavelpaspoort GEE514

> Kavelpaspoort GEE515

> Kavelpaspoort GEE516

> Kavelpaspoort GEE517


Overige informatie

> Informatiefolder Geerpark Nieuwe Morgen (technische brochure)

> Inspiratiefolder

> Model koopovereenkomst Geerpark Nieuwe Morgen

> Procedure na loting

Woonrijptekening
Ter indicatie van de inrichting van de openbare ruimte is een woonrijptekening opgesteld. De stedenbouwkundige ondergrond is louter voor de beeldvorming. Bij het ontwerpen van uw toekomstige droomhuis, moet voldaan worden aan de bestemmingsplanvoorschriften.

> Woonrijptekening Geerpark Nieuwe Morgen fase 1 (versie mei 2022)

Bestemmingsplan
Mocht je nadere informatie willen over het bestemmingsplan dan kun je deze raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de kavels is een uitwerkingsplan (onderdeel van een bestemmingsplan) vastgesteld: ‘Geerpark fasen 2B-3 en 2C’. Dit uitwerkingsplan vormt samen met het onderliggende moederplan momenteel de vigerende planologische regeling voor de kavel.