Wolput (ong.), Vlijmen

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 27 juni 2023 het bestemmingsplan ‘Wolput (ong.), Vlijmen’ (NL.IMRO.0797.BPwolputong-VG01) heeft vastgesteld. Op 16 mei 2023 stelde het college een bijbehorend besluit hogere grenswaarden geluid vast.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk. Het plangebied ligt in Vlijmen tussen de woningen aan de Wolput 62a/b en Wolput 64 en aan de openbare parkeerplaats naast het Lieveheersbeestje. Het perceel is kadastraal bekend als Vlijmen, sectie N, nummer 6819.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Besluit hogere grenswaarden geluid

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in art. 82 van de Wet geluidhinder, wordt overschreden op de te bouwen woning. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen. Het college heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de landelijke website ruimtelijkeplannen. Een digitale versie van het besluit hogere grenswaarden geluid vindt u hier:
- besluit hogere grenswaarden geluid.

Beroep

Het indienen van beroep is niet meer mogelijk.
Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is. De Afdeling bestuursrechtspraak dient binnen 12 maanden een uitspraak te doen over het ingediende beroep.

Overige informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Simon Oostdam via telefoonnummer (073) 513 17 89.