Val BV, Haarsteeg

Het college van Heusden is bezig met de voorbereiding van het bestemmingsplan VAL BV (NL.IMRO.0797.HeusdenVALBV-VO01). Het plangebied ligt aan de Veldweg 7 in Haarsteeg en betreft naast het bedrijfsperceel ook een agrarisch perceel aan de oostzijde.

Het bestemmingsplan treft een regeling voor:

  • een beplantingszone aan de oostzijde van het bedrijf
  • de huidige bedrijfsvoering en bebouwing
  • de realisatie van een biovergassingsinstallatie

Huidige stand van zaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft met dit voorontwerpbestemmingsplan ingestemd in de vergadering van 5 februari 2013.

Inzage

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke voorziening Ruimtelijke plannen.

Inspraakreactie

De termijn om een inspraakreactie in te dienen is verstreken.  Zodra het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht zal dit bekend worden gemaakt in De Heusdense Courant, op deze website en in het Gemeenteblad en de Staatscourant op www.overheid.nl.

Overige informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marino K├╝per via telefoonnummer (073) 513 17 89.