Heusden Buitengebied wijzigingsplan Wolput 96, Vlijmen

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan ‘Heusden Buitengebied - wijziging Wolput 96, Vlijmen’ (NL.IMRO.0797.WPWolput96Vlijmen-ON01).

Het plangebied ligt in aan de Wolput 96 in Vlijmen. Hett plan heeft als doel de bestemming van het perceel aan de Wolput 96 in Vlijmen om te zetten van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. Zo wordt bewoning van de woning als burgerwoning mogelijk gemaakt.

Het wijzigingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het tweede kwartaal van 2023.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het ontwerpwijzigingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.

Zienswijze

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Niels Vollaard via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Laatst bijgewerkt op: 23-03-2023