Wijziging grenzen bebouwde kom Drunen en Nieuwkuijk

Het college van Heusden maakt bekend dat zij op 9 mei 2023 op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet voor Drunen en Nieuwkuijk gewijzigde bebouwde komgrenzen heeft vastgesteld. Hierbij zijn tevens gewijzigde stedenbouwkundige bebouwde komgrenzen vastgesteld. De aanpassing is het gevolg van de ontwikkeling van het gebied Steenenburg.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie vindt u hier:
- collegebesluit
- komkaart Drunen en Nieuwkuijk.

Beroep

Het indienen van beroep is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.