Afvalbeleidsplan 2022 - 2026

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof’ vastgesteld. Het plan geldt voor de jaren 2022 tot en met 2026.

Met het nieuwe afvalbeleidsplan wordt gestreefd naar een betere afvalscheiding, meer afvalpreventie, nog minder restafval en een vermindering van de hoeveelheid zwerfafval, illegale afvaldumpingen en bijplaatsingen.

Het afvalbeleidsplan gaat in op de diverse afvalstromen en afvalonderwerpen en stelt maatregelen voor om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

  • het uitvoeren van afvalsorteeranalyses om inzicht te krijgen in en het behouden van de kwaliteit van de afvalstromen en om het scheidingspotentieel te bepalen;
  • het controleren en indien nodig handhaven op de inhoud van aangeboden minicontainers GFT- en PMD-afval;
  • het bij wijze van proef netjes maken van een aantal locaties met wijkcontainers voor afval, opfleuren met containertuintjes en/of laten beschilderen;
  • het onderzoeken van het aanpassen van de afvaltarieven;
  • het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de milieustraat;
  • het actualiseren van gemeentelijke regelgeving op het gebied van afval;
  • met zogenaamde nulaanbieders (inwoners die nooit restafval aanbieden) en veelaanbieders (inwoners die veel vaker dan gemiddeld restafval aanbieden) het gesprek aangaan;
  • veel aandacht geven aan afvalpreventie bij scholen en inwoners;
  • het opzetten van een jaarlijkse communicatiecampagne, gericht op een specifiek afvalonderwerp.

Klik op onderstaande link om het afvalbeleidsplan Van Afval naar Grondstof:

>> Van Afval naar Grondstof beleidsplan 2022 - 2026