Verkiezingen

Europese Verkiezingen

Op 6 juni 2024 zijn de Verkiezingen voor het Europees Parlement

Heb je een lichamelijke beperking waardoor je niet zelf een vakje op het stembiljet rood kunt maken, omdat u bijvoorbeeld slechtziend bent of het potlood niet vast kunt houden, dan mag één van de stembureauledenhelpen bij het stemmen. Je kunt ook zelf iemand meenemen naar het stembureau die kan helpen.

Onze stembureauleden mogen mensen met een verstandelijke beperking of dementie, niet helpen in het stemhokje. Hij of zij zal dus zelf, zonder hulp, de stem moeten uitbrengen.

Het is ook mogelijk om een volmacht te verlenen aan een andere kiezer. De gemachtigde stemt dan namens hem/haar en de persoon hoeft zelf niet naar het stembureau. 

Op vrijdag 7 juni 2024 en maandag 10 juni 2024 om 9.00 uur houdt het Gemeentelijk Stembureau (GSB) een openbare zitting. In deze zitting controleert het GSB de processen-verbaal van de stembureaus en stelt de uitkomst op gemeenteniveau vast. 

Bij (vermoedelijke) fouten in een proces-verbaal telt het GSB de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Eventuele fouten worden gecorrigeerd in een corrigendum.
Bij het vaststellen van de gemeentelijke totalen moet het GSB aan de hand van een door de Kiesraad op te stellen controle-protocol nagaan of de data die zijn ingevoerd goed zijn verwerkt door de programmatuur.
Het GSB berekent de gemeentelijke totalen en maakt een proces-verbaal op. 

Zo snel mogelijk daarna worden alle processen-verbaal (van de stembureaus en van het GSB)  gepubliceerd.
Zo kan iedereen die dat wil de processen-verbaal bekijken.

Waar en wanneer heeft het Gemeentelijk Stembureau zitting?

Gemeentehuis Vlijmen, Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen. Donderdag 23 november 2023 vanaf 09.00 uur
De zitting is voor iedereen toegankelijk.

 • Het tellen van de stemmen op 6 juni op de stembureaus is altijd openbaar.
 • Iedereen die dat wil kan (vermoedens van) fouten in een proces-verbaal melden bij het centraal stembureau (CSB) in ’s-Hertogenbosch.
  Dit kan tot 48 uur vóór de zitting van dit CSB. De link voor melding van fouten zal op onze website geplaatst worden na publicatie van de processen-verbaal.
 • Het CSB houdt zo spoedig mogelijk, maar niet eerder dan op de achtste dag na de stemming, een openbare zitting om de uitslag vast te stellen.

 

Hieronder staan de stemlokalen in onze gemeente voor de Europese verkiezingen van 6 juni 2024. Locaties met een (*) voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen voor mensen met een lichamelijke beperking. Zij kunnen uiteraard stemmen bij alle andere stembureaus.

 1. Gemeentehuis Drunen Drunen
 2. De Groene Bogen, gymzaal Drunen
 3. De Remise Drunen
 4. d'Oultremontcollege Drunen
 5. De Stulp Drunen
 6. Zandley Drunen
 7. De Brug Gymzaal Drunen
 8. De Vennen, sportzaal Drunen
 9. Het Water ontmoetingsruimte Drunen
 10. D'n Elshof Elshout
 11. De Schakel Oudheusden
 12. Seniorensociëteit Heusden
 13. Dorpshuis Herpt Herpt*
 14. Gemeentehuis Vlijmen Vlijmen
 15. De Hop - Sint Janshof Vlijmen
 16. Sporthal Die Heygrave Vlijmen
 17. M.F.A. Caleidoscoop Vlijmen
 18. Het Patronaat Nieuwkuijk
 19. De Steeg/Haarstek Haarsteeg 

Wil je weten waar de stemlokalen zijn in onze gemeente?
>> kijk dan hier www.waarismijnstemlokaal.nl.
 

Vervangende stempas of stempas kwijt

De stempassen zijn inmiddels bezorgd. Bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dit kan met DigiD via onze website tot maandag 3 juni 17.00 uur of  persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis te Vlijmen tot en met dinsdag woensdag 5 juni 12.00 uur.

Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

 

Kun je die dag niet zelf stemmen? Dan kun je iemand anders toestemming geven om voor jou te stemmen. Je geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor jou stemt (de gemachtigde) mag, per verkiezing, voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de achterkant van de stempas of met een schriftelijke volmacht.

Op dit moment is het alleen mogelijk om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Vanaf 23 april is het mogelijk om uw aanvraag digitaal (met DigiD) in te dienen, zie link. Na ontvangst van de stempas (medio mei), is het ook mogelijk om iemand te machtigen via de achterkant van jouw stempas.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kun je gebruiken als je een machtiging wilt regelen voordat je je stempas hebt. Bijvoorbeeld omdat je langere tijd niet in Nederland bent. Deze aanvraag moet uiterlijk 3 juni door ons zijn ontvangen!

Wil je een schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen? Dan moet je op 23 april 2024 nog in Heusden wonen.

Download het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf).

Jij en de persoon die voor jou gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in. Beide personen zetten een handtekening. Lever het formulier daarna in bij de gemeente.

Je kunt het formulier:

 • per e-mail sturen naar: verkiezingen@heusden.nl
 • per post sturen naar: Gemeente Heusden t.a.v. Burgerzaken/Team Verkiezingen, Postbus 41, 5250 AA  Heusden

Belangrijke informatie

De gemeente moet het formulier uiterlijk maandag 3 juni 2024  hebben ontvangen. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor jou gaat stemmen een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor jou stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van jou te laten zien

 

 

 

 

 

Ben je op de verkiezingsdag 6 juni 2024 tijdelijk buiten Nederland, bijvoorbeeld voor werk of vakantie? En sta je ingeschreven in Heusden? Dan kun je op twee manieren stemmen:

 • per brief stemmen vanuit het buitenland
 • iemand anders voor jou laten stemmen per volmacht

Wil je vanuit het buitenland stemmen per brief? Dan moet je hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de gemeente Den Haag: Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezing - Den Haag  Op deze pagina vind je ook het aanvraagformulier.

Let op: voor het stemmen per brief heb je een buitenlands postadres nodig. Jouw volledige aanvraag moet uiterlijk 9 mei 2024 zijn ontvangen door de gemeente Den Haag.

 

Als je wilt stemmen in een andere gemeente dan waar je woont, heb je een kiezerspas nodig. Bijvoorbeeld als je woont in Drunen en je wilt stemmen in Den Bosch. Met deze kiezerspas kun je in heel Nederland stemmen. 

Je kunt tot maandag 3 juni 2024 uiterlijk 17.00 uur  digitaal een kiezerspas aanvragen, zie link. Dit kan ook persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur. Lever dan wel de reeds ontvangen stempas in. 

 

 

Aanplakborden

Wilt u de komende verkiezingen uw partijposter geplaatst hebben op onze aanplakborden? Neem dan even contact met ons op voor de benodigde informatie.

U kunt een mail sturen naar Verkiezingen@heusden.nl

Wij zijn ook telefonisch bereikbaar via 073-5131789.

Wilt u op een andere manier, welke niet is opgenomen in onze vastgestelde beleidsregels, campagne voeren. Neem dan even contact op met het cluster Veiligheid en Handhaving via 073-5131789.

Laatst bijgewerkt op: 16-05-2024