Woonvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

Kun je niet meer zelfstandig wonen door een handicap of beperking? De gemeente kan je met extra geld helpen bij het betalen van de kosten van het bouwkundig aanpassen van jouw woning.

Woningaanpassing: een verbouwing

Woonvoorzieningen zijn aanpassingen in de woning, waardoor je met een handicap of ziekte zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld een traplift of aanpassingen in de keuken.

Woningaanpassing: roerende voorzieningen

Naast daadwerkelijke aanpassingen in de woning is het ook mogelijk dat je met de zogenaamde 'roerende voorzieningen' uit de voeten kunt. Te denken valt aan een toiletstoel, een douchestoel of een badplank.

Woningaanpassing: verhuizing naar aangepaste woning

Soms is het mogelijk dat je verhuist naar een aangepaste woning. De gemeente Heusden heeft contacten met verhuurders van deze woningen. De woningen worden bij de gemeente aangemeld en komen niet in de reguliere woningverdeling. Er wordt bekeken of een aangepaste woning bij je past. Is dat het geval dan biedt de gemeente of verhuurder de woning aan.  Voor de kosten van verhuizing en nieuwe inrichting verstrekt de gemeente een bijdrage.

Als er geen aangepaste woning voorhanden is, wordt de huidige woning eenvoudig maar doelmatig aangepast.

Neem contact op met Bijeen Heusden. Zij maken dan een afspraak voor je met één van de consulenten die thuis komt om de situatie te bespreken. Meer informatie over dit zogenaamde keukentafelgesprek lees je hieronder.

> Ga naar de website van Bijeen

> Meer informatie over het Keukentafelgesprek

 

  1. Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  2. Bewijs Burgerservicenummers van u en eventueel uw partner.
  3. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  4. Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken.
  5. Bewijzen van uw ziekte en behandelperspectieven.
  6. Bouwtekeningen, indien deze van toepassing zijn.
  1. De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zich thuis kunnen redden en dat ze mee kunnen doen in de samenleving. Maar hoe ze dat regelen kan per gemeente verschillen, zolang de gemeente maar zorgt voor deugdelijke garanties voor mensen die de hulp nodig hebben.
  2. De indicatie (intern of extern opgesteld) is geen besluit waar de gemeente zich aan moet houden, maar een advies waar de gemeente ook van mag afwijken.