Wapenvergunning

De gemeente levert geen vergunningen af ten behoeve van wapenbezit of wapenverkoop. Voor deze dienstverlening kunt u zich richten tot de politie.

Let op! Vanaf september 2017 is de aanvraagprocedure strenger:

  • Je moet uw verzoek in persoon indienen.
  • Je moet zelf aanwezig zijn bij de controle van opslagmogelijkheden voor wapens in uw huis of bedrijf.
  • Je moet meewerken aan een onderzoek naar uw geestelijke gesteldheid.
  • Je moet 3 referenten aangeven.

Op basis van alle informatie beslist de korpschef van de politie of je een vergunning krijgt. Heb je al een vergunning? Ook dan moet je straks minstens eenmaal de nieuwe procedure doorlopen.